Liên kết cùng hóa trị được sinh ra giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron. Đây là liên kết phổ biến giữa các phi kim cùng với nhau.

Bạn đang xem: Thế nào là liên kết cộng hóa trị có cực


Nội dung nội dung bài viết này sẽ giúp đỡ các em đọc rõ: Sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử đối chọi chất với hợp chất? Sự phân rất trong links cộng hóa trị như thế nào? Và bí quyết phân loại những loại links hóa học theo hiệu độ âm điện?

I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

- Định nghĩa: links cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron cần sử dụng chung.

1. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử đơn chất

a) Sự xuất hiện phân tử hiđro (H2)

- nhì nguyên tử H góp 1 electron chế tạo ra thành một cặp electron tầm thường trong phân tử H2

*
- bí quyết H:H được call là bí quyết electron

- cách làm H-H được điện thoại tư vấn là cách làm cấu tạo

b) Sự xuất hiện phân tử nito (N2)

- từng nguyên tử N góp bình thường 3 electron để chế tạo ra thàn 3 cặp electron phổ biến của phân tử N2

*
- nhị nguyên tử N liên kết với nhau bởi 3 cặp e, liên kết thể hiện bằng tía gạch (≡), đó là links 3. Liên kết ba này bền đề nghị ở ánh nắng mặt trời thường khí nitơ kém vận động hóa học.

→ những phân tử H2, O2, N2, Cl2,... Làm cho từ hai nguyên tử của và một nguyên tố (có độ âm năng lượng điện như nhau) đề xuất cặp electron chung không bị lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cùng hóa trị không cực.

2. Sự hình thành links cộng hóa trị vào phân tử hợp chất

a) Sự xuất hiện phân tử hidro clorua (HCl)

- Trong phân tử hiđro, mỗi nguyển tử (H và Cl) góp 1 electron chế tạo thành một cặp electron thông thường để tạo links cộng hóa trị. Cặp electron links bị lệch về phía Clo, ( Độ âm năng lượng điện của Cl là 3,5 to hơn độ âm năng lượng điện của H là 2,1 ) links cộng hóa trị này bị phân cực.

*
*
- Vậy HCl là link cộng hóa trị tất cả cực

b) Sự hiện ra phân tử khí cacbon đioxit (CO2)

- vào phân tử CO2, nguyên tử C nằm trong lòng 2 nguyên tử O và nguyên tử C góp phổ biến với từng nguyên tử O nhì electron.

*
*
- trong phân tử CO2 những cặp electron bị hút lệch về phía O bởi oxi tất cả độ âm điện lớn hơn C nên links C=O bị phân cực về phía O

- trong phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên liên kết đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau dẫn mang đến phản tử CO2 ko phân cực.

3. Tính chất của các chất có link cộng hóa trị

• Trạng thái: Các chất mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị rất có thể là:

+ các chất rắn: đường, lưu huỳnh, iot,...

+ các chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu,...

+ các chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro,...

Tính tan:

+ các chất gồm cực như rượu etylic, đường,... Tan nhiều trong dung môi có cực như nước.

+ đa phần các hóa học không rất như lưu lại huỳnh, iot, những chất hữu cơ không cực tan vào dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua,...

Nói chung, những chất có liên kết cộng hóa trị không rất không dẫn điện ở đều trạng thái.

II. Độ âm năng lượng điện và link hóa học

1. Tình dục giữa liên kết cộng hóa trị không cực, links cộng hóa trị tất cả cực và links ion

- trong phân tử, giả dụ cặp electron phổ biến ở thân 2 nguyên tử, ta có liên kết cộng hóa trị không cực.

- giả dụ cặp electron thông thường lệch về 1 nguyên tử (có giá trị độ âm điện khủng hơn) thì đó là link cộng hóa trị gồm cực.

Xem thêm: Ngày 11 3 Là Ngày Gì - Ngày 11 Tháng 3 Là Ngày Gì

- trường hợp cặp electron bình thường chuyển hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có liên kết ion.

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

- tín đồ ta phân loại một cách kha khá loại link hóa học theo quy ước kinh nghiệm nhờ vào thang độ âm năng lượng điện của Pau-linh như sau: