Sự biệt lập chính - tính chất vật lý và hóa học

Tính hóa học của vật dụng chất hoàn toàn có thể được phân thành hai loại lớn là đặc thù hóa học và tính chất vật lý. Nếu thành phần chất hóa học của một chất bị biến hóa khi một tính chất ví dụ bị cố gắng đổi, thì đặc điểm đó là một tính hóa học hóa học. Tuy nhiên nếu những chuyển đổi của một gia sản không làm biến đổi thành phần chất hóa học của hóa học đó thì tài sản đó là 1 trong tính hóa học vật lý. Sự biệt lập chính thân các tính chất vật lý cùng hóa học tập là tính hóa học vật lý rất có thể được quan cạnh bên mà không làm biến hóa thành phần chất hóa học của một hóa học trong khi tính chất hóa học rất có thể được quan tiền sát bằng cách thay biến thành phần hóa học của chất.

Bạn đang xem: Thế nào là tính chất vật lý


Các quanh vùng chính được bảo hiểm

1. đặc điểm vật lý là gì - Định nghĩa, ví dụ 2. đặc thù hóa học là gì - Định nghĩa, lấy một ví dụ 3. Sự biệt lập giữa các tính chất vật lý với hóa học - đối chiếu sự biệt lập chính

Các thuật ngữ chính: nước ngoài hình, Điểm sôi, đặc điểm hóa học, trực thuộc tính mở rộng, nằm trong tính chuyên sâu, Điểm rét chảy, đặc điểm vật lý, ở trong tính

Tính hóa học vật lý là gì

Tính hóa học vật lý là tính chất rất có thể đo được nhưng mà không làm biến hóa thành phần chất hóa học của trang bị chất. Những đặc điểm này hoàn toàn có thể được thực hiện để diễn đạt sự mở ra và size của đồ dùng chất. Những đặc điểm vật lý này cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để quan sát và so sánh những dạng vật chất khác nhau.


Tính chất vật lý rất có thể được kiếm tìm thấy hầu hết ở hai một số loại là ở trong tính sâu sát và nằm trong tính mở rộng. Tính siêng sâu là những đặc thù vật lý không phụ thuộc vào lượng chất. Thuộc tính mở rộng dựa vào vào lượng chất. Điều này tức là tính chất thay đổi lớn khi lượng chất được gắng đổi.

Các ở trong tính liên quan đến sự xuất hiện thêm của hóa học là các thuộc tính chăm sâu. Ví dụ, màu sắc là một gia tài chuyên sâu. Điểm lạnh chảy và điểm sôi của một chất được thắt chặt và cố định (được đo bằng các giá trị tiêu chuẩn) chỉ phụ thuộc vào vào một số loại chất, không dựa vào vào lượng chất. Tỷ lệ cũng là một trong những thuộc tính sâu xa không phụ thuộc vào lượng chất bởi vì nó được khẳng định là khối lượng của một đơn vị thể tích.


Hình 1: màu xanh của Copper Sulfate là trong những tính hóa học vật lý của nó

Tính hóa học mở rộng phụ thuộc vào vào lượng chất đang rất được xem xét. Các tính chất này đổi khác khi lượng thứ chất nỗ lực đổi. Ví dụ, trọng lượng là một đặc điểm vật lý bởi vì nó được đo cơ mà không làm chuyển đổi thành phần hóa học của một chất. Trọng lượng là một tài sản rộng thoải mái vì nó là thước đo lượng chất. Tương tự, khối lượng, chiều lâu năm hoặc form size khác được thay đổi khi lượng vật chất bị thay đổi được xem như là thuộc tính mở rộng.

Tính hóa chất là gì

Tính chất hóa học là tính chất rất có thể được đo bằng phương pháp thay đổi thành phần hóa học của một chất. Thành phần hóa học của một hóa học giống như bạn dạng sắc của chất đó; giả dụ thành phần chất hóa học bị thay đổi, hóa học này thay đổi một chất khác. Tính chất hóa học đo lường những đổi khác hóa học mà một chất rất có thể trải qua khi nó bị bội nghịch ứng hóa học. Bởi đó, kết cấu của mẫu yêu cầu được biến đổi để các tính chất hóa học tập trở cần rõ ràng.

Tính chất hóa học của đồ chất có thể được xác định bằng cách quan ngay cạnh phản ứng của những chất so với axit, bazơ, nước hoặc những hóa hóa học khác. Ví dụ, giả dụ một chất vắt thể hoàn toàn có thể phản ứng với chất oxy hóa hoặc chất khử, thì tâm lý oxy hóa của các nguyên tố trong chất đó bị cầm cố đổi. Cho nên trạng thái oxy hóa là một tính chất hóa học. Tương tự như như vậy, có nhiều tính hóa học hóa học khác như độ bội nghịch ứng của các nguyên tố, độ âm điện, số phối trí, entanpy của quy trình đốt, v.v.

*

Hình 2: khả năng phản ứng của một số kim loại

Tính hóa chất của một chất tất cả mối quan liêu hệ nghiêm ngặt với những liên kết hóa học tất cả trong hóa học đó. Để đổi khác danh tính của một chất, bọn họ phải hình thành những liên kết hóa học new hoặc phá vỡ những liên kết hóa học hiện nay có. Vị đó, hsnovini.comệc quan sát các tính chất hóa học đang luôn bao gồm sự trao đổi tích điện giữa những chất với xung quanh.

Sự khác biệt giữa các đặc điểm vật lý và hóa học

Định nghĩa

Tính chất vật lý: đặc điểm vật lý là tính chất rất có thể đo được mà lại không làm biến hóa thành phần hóa học của vật chất.

Tính hóa học hóa học: đặc thù hóa học tập là tính chất rất có thể được đo bằng cách thay biến đổi phần chất hóa học của một chất.

Thành phần hóa học

Tính chất vật lý: tính chất vật lý rất có thể được đo cơ mà không thay đổi danh tính của một chất.

Tính chất hóa học: đặc điểm hóa học tập được đo bằng phương pháp thay đổi danh tính của một chất.

Trái phiếu hóa học

Tính hóa học vật lý: đặc điểm vật lý không có mối quan hệ trực tiếp với những liên kết hóa học của một chất.

Tính chất hóa học: đặc điểm hóa học có quan hệ trực tiếp với links hóa học.

Lượng chất

Tính hóa học vật lý: Các đặc điểm vật lý rất có thể có hoặc không phụ thuộc vào lượng chất.

Tính hóa học hóa học: đặc thù hóa học không dựa vào vào lượng chất.

Ví dụ

Tính hóa học vật lý: Ví dụ cho các tính hóa học vật lý bao gồm khối lượng, mật độ, màu sắc sắc, khối lượng, v.v.

Tính hóa học hóa học: lấy một ví dụ về đặc điểm hóa học bao gồm khả năng phản bội ứng của hóa chất, tâm trạng oxy hóa, số phối trí, v.v.

Xem thêm: Paypal Là Gì ? Cách Nạp Tiền Vào Paypal Đơn Giản, Chi Tiết Paypal Là Gì

Phần kết luận

Tính chất vật lý cùng hóa học của các chất rất đặc biệt trong hsnovini.comệc khẳng định và phân tích các hợp chất hóa học. đặc thù vật lý khác với đặc điểm hóa học của một chất. Sự khác hoàn toàn chính thân các đặc điểm vật lý với hóa học là các đặc điểm vật lý rất có thể được quan tiếp giáp mà ko làm đổi khác thành phần chất hóa học của một hóa học trong khi tính chất hóa học có thể được quan tiền sát bằng cách thay biến thành phần hóa học của một chất.

tài liệu tham khảo:

1. Các đặc điểm vật lý cùng hóa học tập của vật chất. Hóa học LibreTexts, Libretexts, 21 mon 7 năm 2016,