Bước sóng của vạch quang phổ đầu tiên và lắp thêm hai của dãy Banme là 0,656 μm và 0,486 μm. Bước sóng của vạch trước tiên trong dãy Pasen là:
Bạn đang xem: Theo mẫu nguyên tử bo trong nguyên tử hidro

Hai vạch trước tiên của hàng Laiman trong quang đãng phổ hidro bao gồm bước sóng λ21 và λ31Từ hai cách sóng đó người ta tính được cách sóng trước tiên λ32trong hàng Banme là:


Trong quang phổ hidro, cách sóng lâu năm nhất của hàng Laiman là 0,1216 μm, bước sóng nhắn tốt nhất của dãy Banme là 0,3650 μm. Bước sóng nhắn duy nhất của sự phản xạ mà hidro hoàn toàn có thể phát ra:


Trong nguyên tử hidro các mức tích điện được biểu đạt theo cách làm E=-An2, trong số ấy A là hằng số dương. Lúc nguyên tử vẫn ở tinh thần cơ bản thì bị kích thích bởi vì điện trường dũng mạnh và làm cho nguyên tử rất có thể phát ra về tối đa 15 bức xạ. Hỏi trong những bức xạ cơ mà nguyên tử hidro có thể phát ra vào trường vừa lòng này thì tỉ số về cách sóng giữa phản xạ dài tốt nhất và sự phản xạ nhắn nhất là bao nhiêu?


Theo chủng loại nguyên tử Bo, electron trong nguyên tử hidro chuyển động trên các quỹ đạo ngừng có nửa đường kính rn=n2r0(n∈ℕ*, r0 là nửa đường kính Bo). Tỉ số giữa vận tốc góc của electron khi nó chuyển động trên quy trình O với quỹ đạo M là:


Bước sóng của hai vén Hα,Hβtrong dãy Banme là λ1=656 nm và λ2=486 nm. Cách sóng của gạch quang phổ thứ nhất trong hàng Pasen:


Khi chuyển từ quỹ đạo L, nguyên tử hidro phân phát ra photon có bước sóng 0,6563 μm. Khi chuyển từ hành trình N về tiến trình L, nguyên tử hidro phạt ra photon có bước sóng 0,4861 μm. Khi chuyển từ tiến trình N về tiến trình M, nguyên tử hidro vạc ra photon bao gồm bước sóng:


Các mức năng lượng của các trạng thái ngừng của nguyên tử hidro được xác minh bằng biểu thức En=-13,6n2eV (n=1,2,3,..)Nếu nguyên tử hidro hấp thụ một photon có tích điện 2,55eV thì bước sóng nhỏ tuổi nhất của sự phản xạ mà nguyên tử hidro hoàn toàn có thể phát ra là:


Trong nguyên tử hidro, lúc electron hoạt động trên quỹ đạo K với bán kính r0=5,3.10-11mthì vận tốc của electron hoạt động trên quỹ đạo kia là:


Một đám nguyên tử hidro sẽ ở tâm trạng cơ bản. Lúc chiếu bức xạ gồm tần số f1vài đám nguyên tử này thì bọn chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Lúc chiếu bức xạ gồm tần số f2vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết tích điện ứng với những trạng thái ngừng của nguyên tử hidro được xem theo biểu thức En=-E0n2( E0là hằng số dương, n = 1, 2, 3, …). Tỉ số f1f2là:


Khối khí hidro có những nguyên tử đang ở tâm lý kích phù hợp nhất thì khối khí nhận thêm tích điện và đưa lên tâm trạng kích mê say mới. Hiểu được ở tâm lý kích mê say mới, electron chuyển động trên hành trình có nửa đường kính gấp 49 lần nửa đường kính Bo sản phẩm nhất. Số những bức xạ gồm tần số không giống nhau tối đa mà khối khí hidro hoàn toàn có thể phát ra là:


Hai vạch thứ nhất của dãy Laiman trong quang phổ hidro tất cả tần số f21 và f31. Từ nhì tần số đó người ta tính được tần số thứ nhất f32trong dãy Banme là:


Theo mẫu nguyên tử Bo, vào nguyên tử hidro, bán kính quỹ đạo giới hạn K là r0. Lúc electron đưa từ quỹ đạo giới hạn O về quỹ đạo giới hạn M thì bán kính quỹ đạo giảm


Theo các tiên đề Bo, trong nguyên tử hidro, trả sử hoạt động của electron quanh hạt nhân là vận động tròn đều. Tỉ số giữa vận tốc của electron trên hành trình K với tốc độ của electron trên quỹ đạo N bằng:
Xem thêm: Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đường Tròn Tại 1 Điểm, Đi Qua Một Điểm Toán 11

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam