Sau bài học kinh nghiệm trước về thì hiện tại đơn, hôm nay chúng ta thường xuyên học thì hiện nay tại ngừng (Present Perfect) – Đây là 1 trong những trong các thì giờ đồng hồ Anh cơ mà rất đa số chúng ta nhầm lẫn giải pháp sử dụng khi tham gia học ngữ pháp tiếng Anh và ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Học tiếng anh istart


Thì hiện tại ngừng (Present Perfect) rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày tương tự như trong bài thi TOEIC. Chúng ta đã biết gì về phương pháp và phương pháp dùng của thì này chưa? Hãy thuộc Anh Ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm trong nội dung bài viết dưới phía trên nhé.

Trong bài viết này cô sẽ share đầy đủ cho các bạn cấu trúc, phương pháp sử dụng, vết hiệu nhận biết và bài bác tập củng chũm rèn luyện. Trong từng cách áp dụng cô sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo phân biệt và chú ý những trường hợp đặc biệt quan trọng để chúng ta học không thiếu và hiểu kiến thức và kỹ năng thì hiện nay tại chấm dứt chi huyết nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại tại hoàn thành cần sử dụng để biểu đạt về một hành vi đã chấm dứt cho tới thời điểm hiện nay mà không bàn về thời gian ra mắt nói. 

*

Ví dụ về thì lúc này hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi giỏi nghiệp đại học từ thời điểm năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi thao tác cho công ty này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bước đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu bao phủ định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không chạm chán nhau vào một thời hạn dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không quay trở về quê hương của bản thân từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa ban đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn đã từng du lịch tới Việt Nam lúc nào chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy đang tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã bắt đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm lúc này mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm hết bài bác tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ đã kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy sẽ sống cả đời nghỉ ngơi Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : bọn họ có thể sử dụng Thì hiện nay tại xong tiếp diễn cho hầu hết trường phù hợp như lấy ví dụ 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng làm cho trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books và he is working on another book. (Anh ấy đang viết được 3 cuốn sách và đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã nghịch guitar kể từ khi còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề cùng với “since” chỉ ra khi một cái gì đó bắt đầu trong thừa khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ đã ở với shop chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã làm việc ở đây kể từ lúc tôi tách trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một ghê nghiệm tính đến thời điểm lúc này (thường cần sử dụng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm kia là ngày tệ độc nhất vô nhị đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã bao giờ gặp George chưa? Có, cơ mà tôi chưa bao giờ gặp bà xã anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động vào quá khứ nhưng đặc trưng tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi không thể vào nhà được. Tôi tấn công mất chùm chìa khóa của bản thân mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không có ở nhà. Tôi nghĩ về cô ấy đã đi tải sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý sệt biệt: Trong một trong những trường hợp, ta thực hiện trạng thái vượt khứ phân từ bỏ của đụng từ khổng lồ BE: BEEN như một dạng vượt khứ phân từ của hễ từ GO.

Trong các thì tiếng Anh, "thì lúc này hoàn thành" với "thì thừa khứ đơn" là 2 thì rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn bí quyết sử dụng. Cũng chính vì vậy, các bạn lưu ý thật cẩn thận để thực hiện thì tiếng Anh thật hợp lý trong văn cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, không bao giờ

- yet: chưa (dùng trong câu lấp định với câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong vòng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ lúc (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up lớn now = up lớn the present: cho mang lại bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong hai năm qua)

 

 

*** Vị trí của các trạng từ vào thì bây giờ hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” với đứng trước rượu cồn từ phân từ II.

- already: cũng có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa mới về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, với thường được thực hiện trong câu lấp định với nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up to lớn present, up to lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim truyện này ngay sát đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau lúc học kiến thức và kỹ năng ngữ pháp cơ bạn dạng về thì hiện tại hoàn thành các bạn nên làm bài xích tập tiếp sau đây để củng cố vững chắc và kiên cố hơn, phát âm và biết cách áp dụng tốt nhất có thể nhé!

Bài tập 1: Đọc các tình huống, sử dụng các động từ dưới đây và viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk and her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: lựa chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone lớn Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... Lớn the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ To the siêu thị to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going khổng lồ the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... To the bank."

Bài tập 3: trả lời các câu hỏi dựa vào từ trong ngoặc

1. Would you lượt thích something khổng lồ eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Vị you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing khổng lồ the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc trường hợp và viết lại câu với các từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go lớn see a friend at her house. She says, "Would you like something khổng lồ eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings & the caller says, "Can I speak lớn joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan to lớn eat at a restaurant tonight. You phoned khổng lồ reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone lớn reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where khổng lồ go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: phân tách thì hiện tại ngừng và vượt khứ đơn. (Bài tập cải thiện này để giúp đỡ bạn phân biệt rõ về thì hiện tại xong và thừa khứ 1-1 – đây là 2 thì nhiều bạn dễ bị lầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ lớn crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ to drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to japan but now she………back. (to go – to lớn come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ lớn buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ lớn win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

12. Last year we……… to lớn Italy.

13. John và Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new car in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the trò chơi of chess?

Bài tập 6: bạn hãy viết các thắc mắc để hỏi những bài toán mọi tín đồ đã làm, dùng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place to lớn live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you kiến thiết this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to japan but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

Xem thêm: Văn Mẫu Bài Tập Làm Văn Số 6 Đề 4, Viết Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 7

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been lớn California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken lớn a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kỹ năng và kiến thức về thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) và bài bác tập thực hành trên đây, cô Hoa tin rằng chúng ta đã nắm rõ và có thể vận dụng trót lọt tru khi thực hiện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nói bình thường và khi làm bài xích TOEIC Reading nói riêng.