Bài 2.

Bạn đang xem: Tìm một số khi biết tổng và hiệu

An với Bình có 70 viên bi, hiểu được nếu Bình gồm thêm 16 viên bi thì cặp đôi bạn trẻ có số bi bởi nhau. Hỏi lúc đầu mỗi chúng ta có bao nhiêu bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy sản xuất có nhị tổ công nhân, tổ Một có nhiều hơn tổ nhị 18 công nhân, biết rằng nếu xí nghiệp có thêm 8 công nhân thì công ty máy sẽ có được 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân gồm bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân của nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhị là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ nhì là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim hai số tất cả hiệu bằng 47, hiểu được nếu mang số trước tiên cộng số thứ hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số trước tiên + Số trang bị hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhì số phải tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số béo bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn bắt buộc tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ bé cần tìm kiếm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng khu đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dẻo hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x trăng tròn = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhị bao gạo khối lượng tổng cùng 147kg, hiểu được nếu kéo ra ở bao gạo đầu tiên 5kg cùng bao gạo vật dụng hai 22kg thì số gạo còn lại ở nhì bao gạo bằng nhau. Hỏi mỗi bao bao gồm bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải vấn đề bằng nhị cách?

Giải:

*

Số gạo bao máy hai nhiều hơn thế nữa bao trước tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao trước tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo ngơi nghỉ bao trước tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao vật dụng hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thiết bị nhất: 65kg

Bao sản phẩm hai: 82kg.

Bài 7. hai hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, hiểu được nếu thêm vào hộp bi thứ nhất 8 viên bi và tiếp tế hộp vật dụng hai 17 viên bi thì hao hộp có số bi bởi nhau. Hỏi mỗi hộp bao gồm bao nhiêu viên bi? Hãy giải việc bằng nhì cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu cung ứng hộp thứ nhất 8 viên bi và tiếp tế hộp trang bị hai 17 viên bi thì tổng thể bi của hai hộp sẽ là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp trước tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp đồ vật hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp vật dụng nhất: 82 viên bi

Hộp máy hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp trước tiên nhiều rộng số bi của hộp vật dụng hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp đầu tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp thứ nhất là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thiết bị hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm công nghệ nhất: 82 viên bi

Hộp thứ hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhì số bao gồm tổng bằng 412, hiểu được nếu thêm một chữ số 3 vào phía trái số bé xíu thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có khá nhiều hơn số nhỏ xíu một chữ số và tổng hai số bởi 412. Vậy số lớn nên là số gồm 3 chữ số và số nhỏ nhắn phải là số gồm 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số bắt buộc tìm là 300

Hai lần số nhỏ nhắn là:

412 – 300 = 112

Số nhỏ nhắn là:

112 : 2 = 56

Số khủng là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhì số lẻ bao gồm tổng bởi 176, hiểu được ở thân chúng còn tồn tại 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ đề nghị tìm và gồm số 4 số lẻ trọng điểm chúng thì ta được 6 số lẻ liên tục tiếp.

Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 solo vị. Vậy hiệu của hai số lẻ nên tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé nhỏ cần search bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ nhắn cần search là:

166 : 2 = 83

Số lớn đề xuất tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. bố hơn nhỏ 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa toàn bô tuổi của hai tía con là 51 tuổi. Hỏi hiện giờ con từng nào tuổi? ba bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con hiện giờ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện giờ là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố bây giờ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện giờ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng số tuổi hiện thời của bà, của Huệ cùng của Hải là 80 tuổi. Giải pháp nay nhì năm, tuổi bà rộng tổng số tuổi của Hiệu và Hải là 54 tuổi, Huệ to hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện thời mỗi tín đồ bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, toàn bô tuổi của Huệ với Hải tăng nhị tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ với Hải tăng nhiều hơn thế tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện nay tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ và Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà bây chừ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải hiện thời là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện nay là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập trường đoản cú luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong những số đó số gạo tẻ nhiều hơn nữa số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi nhiều loại gạo cung cấp bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. gồm hai xe cộ chở xi măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở từng nào bao xi măng, hiểu được xe đầu tiên chở ít hơn xe sản phẩm hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật tất cả chu vi 46cm, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Bố lớp 4A, 4B, 4C có toàn bộ 100 học tập sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn nữa lớp 4A là 1 học viên nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi từng lớp tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 5. năm nay mẹ hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi bây giờ của từng người.

Bài 6. Hai thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau khi đổ 5l dầu từ bỏ thùng đầu tiên sang thùng máy hai thì số dầu nghỉ ngơi thùng thứ nhất hơn thùng thiết bị hai là 10l dầu. Hỏi thuở đầu mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhị số lẻ tiếp tục là 716. Tìm nhị số đó.

Bài 8. Tổng hai số chẵn bởi 480. Tìm nhì số đó, biết thân chúng bao gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cộng của nhị số chẵn là 35. Tìm hai số đó, biết thân chúng gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Tất Cả Ảnh Của Jack - Hình Ảnh Jack Cute Dễ Thương, Cực Ngầu Mới Nhất

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 con vịt, ngan cùng ngỗng. Số vịt bởi tổng số ngan cùng ngỗng, số ngan nhiều hơn số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó có bao nhiêu nhỏ ngan, vịt, ngỗng?.