tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tìm năng lượng tỏa ra lúc một hạt nhân U234 phóng xạ tia α và tạo ra thành đồng vị Thôri Th230. Mang đến các tích điện liên kết riêng của phân tử α là 7,1 MeV/nuclôn, của U234 là 7,63 MeV/nuclôn, của Th230 là 7,7 MeV/nuclôn

A.

Bạn đang xem: Tìm năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân u234

13,98 MeV

B. 10,82 MeV

C. 11,51 MeV

D. 17,24 MeV


*


Cho năng lượng liên kết riêng biệt của α là 7,10 MeV, của urani U 234 là 7,63 MeV, của thôri T h 230 là 7,70 MeV. Năng lượng tỏa ra lúc 1 hạt nhân U 234 phóng xạ α tạo thành T h 230 là

A. 12 MeV.

B. 13 MeV.

C. 14 MeV.

D. 15 MeV.


Hạt nhân U234 phóng xạ anpha tạo thành đồng vị thôri. Cho biết rằng năng lượng liên kết phân tử nhân anpha là 7,10 MeV/nuclôn, của thôri là 7,70 MeV/nuclôn và của U là 7,63 MeV/nuclôn. Năng lượng do phản ứng lan ra là?


Hạt nhân U 92 235 có tích điện liên kết là 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng biệt (tính theo đơn vị MeV/nuclôn) của phân tử nhân này là

A. 5,46

B. 12,48

C.19,39

D. 7,59


Hạt nhân urani U 92 235 có năng lượng liên kết riêng biệt là 7,6 MeV/nuclôn. Mang u = 931 , 5 M e V / c 2  độ hụt khối của phân tử nhân  U 92 235  là:

A. 1,917 u

B. 1,942 u  

C. 1,754 u  

D. 0,751 u


Hạt nhân U 92 234 đang đứng lặng ở trạng thái tự do thì phóng xạ và chế tạo thành phân tử X. Cho tích điện liên kết riêng rẽ của hạt α , hạt X và hạt U theo lần lượt là 7,15 MeV; 7,72 MeV cùng 7,65 MeV. Lấy khối lượng các hạt tính theo u dao động số khối của chúng. Động năng của phân tử bằng

A. 12,06 MeV

B. 13,86 MeV

C. 15,26 MeV

D. 14,10 MeV


Năng lượng link cho một nuclôn trong các hạt nhân N 10 trăng tròn e , H 2 4 e , C 6 12 tương ứng bằng 8,03 MeV, 7,07MeV và 7,68 MeV. Năng lượng cần thiết để bóc tách một hạt nhân H 2 4 e thành nhì hạt nhân cùng một hạt nhân C 6 12 là:

A. 10,04 MeV

B. 11,88 MeV

C.

Xem thêm: Bằng Phương Pháp Hóa Học Hãy Nhận Biết Rượu Etylic Axit Axetic Và Glucozo

5,94 MeV

D. 40,16 MeV


Cho phản nghịch ứng phân tử nhân T + D → α + n . Biết tích điện liên kết riêng của T là  ε T = 2 , 823 M e V / n u c l e o n , của  α  là  ε α = 7 , 0756 M e V / n u c l e o n  và độ hụt khối của D là 0,0024u. Mang lại 1u = 931 MeV/c2. Tích điện tỏa ra của bội phản ứng là