Video Tìm tập giá trị của hàm số lượng giác

Cách tìm Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác cực hay

Cách tìm Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác cực hay

A. Phương pháp giải & Ví dụ

*

Ví dụ minh họa

*

Đáp án và hướng dẫn giải

1.

Bạn đang xem: Tìm tập giá trị của hàm số lượng giác

Liên quan: tìm tập giá trị của hàm số lượng giác

*

Vậy tập xác định của hàm số trên là

*

2.

*

Vậy tập xác định của hàm số trên là

*

3.

*
*

Vậy tập xác định của hàm số trên là

*

B. Bài tập vận dụng

Bài 1: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) tan(2x – π/4) b) cot (2x-2)

Lời giải:

a.

*

b. ĐKXĐ: sin(2x-2) ≠ 0 ⇔ 2x-2 ≠ kπ ⇔ x ≠ kπ/2 + 1 (k ∈ z)

Bài 2: Tìm tập xác định và tập giá trị của các hàm số sau:

*

Lời giải:

a. ĐKXĐ: x ≠1

Tập giá trị: D= <-1 ,1>

b. ĐKXĐ: cos⁡x ≥ 0

*

Tập giá trị: D= <0,1>

Bài 3: Tìm tập giá trị của các hàm số sau:

*

Lời giải:

*

⇒ tập giá trị∶ D= R

b. Ta có:

*

⇒ 0 ≤ 1-cos⁡x2 ≤ 2 ⇒ tập giá trị = <0,√2>

Bài 4: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

*

Lời giải:

a. Làm giống VD ý 3

b.

*

Bài 5: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

*

Lời giải:

a.

Xem thêm: Phân Biệt Thường Biến Và Đột Biến Và Đột Biến Đầy Đủ Nhất, Phân Biệt Thường Biến Và Đột Biến

ĐKXĐ:

*

b. ĐKXĐ:

*

Trắc nghiệm tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác Dạng 2: Tính chẵn, lẻ và chu kì của hàm số lượng giác Trắc nghiệm tính chẵn, lẻ và chu kì của hàm số lượng giác 60 bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác có đáp án (phần 1) 60 bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác có đáp án (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại hsnovini.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác

Chia sẻ