Video tìm kiếm tập giá trị của hàm số lượng giác

Cách search Tập xác định, tập quý hiếm của hàm số lượng giác rất hay

Cách tra cứu Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác rất hay

A. Phương thức giải & Ví dụ

*

Ví dụ minh họa

*

Đáp án và chỉ dẫn giải

1.

Bạn đang xem: Tìm tập giá trị của hàm số lượng giác

Liên quan: tìm tập quý hiếm của hàm số lượng giác

*

Vậy tập khẳng định của hàm số bên trên là

*

2.

*

Vậy tập khẳng định của hàm số trên là

*

3.

*
*

Vậy tập khẳng định của hàm số bên trên là

*

B. Bài tập vận dụng

Bài 1: tìm kiếm tập xác định của những hàm số sau:

a) tan(2x – π/4) b) cot (2x-2)

Lời giải:

a.

*

b. ĐKXĐ: sin(2x-2) ≠ 0 ⇔ 2x-2 ≠ kπ ⇔ x ≠ kπ/2 + 1 (k ∈ z)

Bài 2: tìm kiếm tập xác định và tập giá trị của các hàm số sau:

*

Lời giải:

a. ĐKXĐ: x ≠1

Tập giá trị: D= <-1 ,1>

b. ĐKXĐ: cos⁡x ≥ 0

*

Tập giá bán trị: D= <0,1>

Bài 3: kiếm tìm tập giá bán trị của các hàm số sau:

*

Lời giải:

*

⇒ tập giá bán trị∶ D= R

b. Ta có:

*

⇒ 0 ≤ 1-cos⁡x2 ≤ 2 ⇒ tập quý giá = <0,√2>

Bài 4: kiếm tìm tập xác minh của những hàm số sau:

*

Lời giải:

a. làm giống VD ý 3

b.

*

Bài 5: tìm kiếm tập xác minh của những hàm số sau:

*

Lời giải:

a.

Xem thêm: Phân Biệt Thường Biến Và Đột Biến Và Đột Biến Đầy Đủ Nhất, Phân Biệt Thường Biến Và Đột Biến

ĐKXĐ:

*

b. ĐKXĐ:

*

Trắc nghiệm tập xác định, tập giá trị của hàm con số giác Dạng 2: Tính chẵn, lẻ với chu kì của hàm số lượng giác Trắc nghiệm tính chẵn, lẻ với chu kì của hàm con số giác 60 bài tập trắc nghiệm hàm con số giác tất cả đáp án (phần 1) 60 bài bác tập trắc nghiệm hàm số lượng giác bao gồm đáp án (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 trên hsnovini.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ lý 11 gồm đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác

Chia sẻ