Tìm toàn bộ các quý giá thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ nghịch biến chuyển trên khoảng chừng (0; 1).
Bạn đang xem: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m

Để hàm số nghịch trở thành trên $left( 0;1 ight) Leftrightarrow y' le 0mkern 1mu mkern 1mu forall x in left( 0;1 ight)$ với $y' = 0$ tại hữu hạn điểm.


TXĐ: $D = R$

$eginarray*20ly = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x Rightarrow y' = 3x^2 - 6mx - 9m^2\y' = 0 Leftrightarrow 3x^2 - 6mx - 9m^2 = 0 Leftrightarrow 3(x^2 - 2mx - 3m^2) = 0 Leftrightarrow 3left( x + m ight)left( x - 3m ight) = 0 Leftrightarrow left< eginarray*20lx_1 = m; - m\x_2 = 3mendarray ight.endarray$

$y' a
Sự đồng biến, nghịch trở nên của hàm số Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ tất cả bảng trở nên thiên như sau:

*

Khẳng định như thế nào sau đấy là khẳng định đúng:
*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tất cả đồ thị như hình bên:

*

Hàm số (y = - 2fleft( x ight)) đồng đổi thay trên khoảng:

Cho hàm số nhiều thức (f(x)) bao gồm đạo hàm tràm trên(R). Biết(f(0) = 0) với đồ thị hàm số(y = f"left( x ight))như hình sau.

*

Hàm số (g(x) = left| 4f(x) + x^2 ight|) đồng biến đổi trên khoảng chừng nào dưới đây?Xem thêm: Hình Đa Diện Có Bao Nhiêu Mặt ? Hình Đa Diện Sau Có Bao Nhiêu Mặt


Cho hàm số (y = f(x)) bao gồm đạo hàm tiếp tục trên (( - 1,3)). Bảng trở thành thiên của hàm số (y = f^prime (x)) được mang đến như hình vẽ dưới đây. Hàm số (y = fleft( 1 - dfracx2 ight) + x) nghịch trở thành trên khoảng tầm nào sau đây?