Để tính số vừa phải cộng của những giá trị của tín hiệu (nếu số solo vị điều tra khá lớn) ta lập thêm trong bảng tần số một cột (dòng) ghi các tích mỗi quý hiếm nhân với tần số khớp ứng của chúng.

Bạn đang xem: Tính số trung bình cộng của dấu hiệu

- Tính tổng các số cột (dòng) tích

- rước tổng vừa tính được nghỉ ngơi trên phân tách cho N.

Công thức tính số vừa phải cộng:

*
Trong đó:

x1, x2, ..., xklà k giá chỉ trị không giống nhau của tín hiệu x

n1, n2, ..., nklà k tần số tương ứng

N là số các giá trị

Ý nghĩa: Số trung bình cùng thường được sử dụng làm "đại diện" mang đến dấu hiệu, nhất là khi ý muốn so sánh những dấu hiệu cùng loại.

Nếu trong dãy những giá trị của tín hiệu có phần đa giá trị có khoảng cách chênh lệch khá phệ thì rước số trung bình cộng có tác dụng giá trị đại diện cho dấu hiệu không có ý nghĩa thực tế.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Tần số của một quý giá là gì? có nhận xét gì về tổng các tần số.


Câu 2:


Muốn tích lũy số liệu về một vấn đề mà mình quan tâm, ví dụ điển hình như màu sắc mà mỗi các bạn trong lớp ngưỡng mộ thì em yêu cầu làm những bài toán gì với trình bày hiệu quả thu được theo mẫu bảng nào?


Câu 3:


Bảng "tần số" có dễ dãi gì hơn so cùng với bảng số liệu thống kê lại ban đầu?


Câu 4:


Sưu tầm bên trên sách, báo một biểu đồ dùng (đoạn thẳng, hình chữ nhật hoặc hình quạt) về một vấn đề nào đó với nêu nhấn xét.


Câu 5:


Điều tra năng suất lúa xuân năm 1990 của 31 tỉnh giấc thành từ tỉnh nghệ an trở vào, người điều tra lập được bảng bên dưới đây.

Tính số vừa phải cộng

*


Câu 6:


Điều tra năng suất lúa xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành từ nghệ an trở vào, người điều tra lập được bảng dưới đây.

Lập bảng "tần số"


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại hsnovini.com


*

liên kết
tin tức hsnovini.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


hsnovini.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


hsnovini.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Đứng Trên Mặt Đất Khi Nào Ta Thấy Nhật Thực ? Đứng Trên Mặt Đất Thì Khi Nào Ta Thấy Nhật Thực


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email bạn đăng ký để đưa lại password
mang lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


hsnovini.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
hsnovini.com