- Chọn bài xích -Bài 1: Hình hộp chữ nhậtBài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - luyện tập (trang 104-105)Luyện tập (trang 104-105)Bài 4: Hình lăng trụ đứngBài 5: diện tích s xung quanh của hình lăng trụ đứngBài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - rèn luyện (trang 115-116)Luyện tập (trang 115-116)Bài 7: Hình chóp số đông và hình chóp cụt đềuBài 8: diện tích s xung xung quanh của hình chóp đềuBài 9: Thể tích của hình chóp mọi - luyện tập (trang 124-125)Luyện tập (trang 124-125)Ôn tập chương 4Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài bác 8: Thể tích của hình lăng trụ đứng – luyện tập (trang 115-118) khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài xích 6 trang 112: quan sát các lăng trụ đứng làm việc hình 106

– đối chiếu thể tích của lăng trụ đứng tam giác cùng thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 6 thể tích hình lăng trụ đứng

– Thể tích lăng trụ đứng tam giác tất cả bằng diện tích đáy nhân cùng với chiều cao hay không ? bởi vì sao ?

*

Lời giải

– Thể tích lăng trụ đứng tam giác bằng một nửa thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

– Thể tích lăng trụ đứng tam giác gồm bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

Vì thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là: 5.4.7 = 140

⇒ thể tích lăng trụ đứng tam giác là 140 : 2 = 70

Diện tích lòng lăng trụ đứng tam giác là:

*
. 5 .4 = 10

Chiều cao lăng trụ đứng tam giác là 7

Mà 70 = 10 .7

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 27 (trang 113 SGK Toán 8 tập 2): Quan tiếp giáp hình 108 rồi điền số tương thích vào những ô trống sinh sống bảng sau:

*

Lời giải:


*
*

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 28 (trang 114 SGK Toán 8 tập 2): Thùng đựng của một máy giảm cỏ tất cả dạng lăng trụ đứng tam giác (h.109). Hãy tính khoảng không của thùng.

*

Lời giải:

Lăng trụ đứng tam giác gồm đáy là tam giác vuông, nên diện tích s đáy là:


*

Thể tích lăng trụ V = Sh = 2700.70 = 189000 (cm3)

Vậy môi trường của thùng là 189000cm3

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 29 (trang 114 SGK Toán 8 tập 2): Các kích thước của một bể bới được mang đến trên hình 110 (mặt nước có mẫu mã chữ nhật). Hãy tính coi bể chứa được bao nhiêu mét khối nước khi nó đầy ắp nước?

*


Lời giải:

Bể bơi được tạo thành hai phần: phần hình vỏ hộp chữ nhật với các kích cỡ la 10m, 25m, 2m; phần hình lăng trụ đứng với đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 2m, 7m, độ cao 10m.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 10.25.2= 500 (m3)

Thể tích lăng trụ đứng tam giác:

*

Vậy thể tích bể bơi khi đầy ắp nước là:

500 + 70 = 570m3

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 30 (trang 114 SGK Toán 8 tập 2): những hình a, b, c (h.111) có một hoặc những lăng trụ đứng. Hãy tính thể tích và ăn mặc tích toàn phần của chúng theo các form size đã cho trên hình.


*

Lời giải:

*
*

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Luyện tập (trang 115-116 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 31 (trang 115 SGK Toán 8 tập 2): Điền số tương thích vào ô trống sống bảng sau:


*

Lời giải:

*

Giải thích:

*

*

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Luyện tập (trang 115-116 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 32 (trang 115 SGK Toán 8 tập 2): Hình 112b màn biểu diễn một lưỡi rìu bởi sắt, nó tất cả dạng một lăng trụ đứng, BDC là 1 trong tam giác cân.

a) Hãy vẽ nét thêm khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết thêm AB song song với đa số cạnh nào?

b) Tính thể tích lưỡi rìu.

c) Tính trọng lượng của lưỡi rìu, biết khối lương riêng của fe là 7,874 kg/dm3 (phần cán gỗ phía bên trong lưỡi rìu là không xứng đáng kể).

*

Lời giải:

a) Vẽ nét thêm khuất, ta được hình sau. Cạnh AB tuy vậy song với đầy đủ cạnh FC, ED.

*
*

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Luyện tập (trang 115-116 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 33 (trang 115 SGK Toán 8 tập 2): Hình 113 là 1 lăng trụ đứng, đáy là hình thang vuông.

Hãy nói tên:

a) những cạnh song song cùng với cạnh AD.

b) Cạnh tuy vậy song cùng với cạnh AB.

c) các đường thẳng song song với phương diện phẳng (EFGH).

d) những đường thẳng tuy vậy song với phương diện phẳng (DCGH).

*

Lời giải:

a) các cạnh song song với cạnh AD là EH, BC, FG.

b) các cạnh song song cùng với cạnh AB là EF.

c) các đường thẳng song song với khía cạnh phẳng (EFGH) là: AD, BC, AB, CD.

d) những đường thẳng tuy nhiên óng với phương diện phẳng (DCGH): AE, BF.

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Luyện tập (trang 115-116 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 34 (trang 116 SGK Toán 8 tập 2): Tính thể tích của hộp xà phòng với hộp sô-cô-la trên hình 114, biết:

a) diện tích s đáy hộp xà chống là 28cm2 (h.114a).

b) diện tích s tam giác ABC làm việc hình 114b là 12cm2.

Xem thêm: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung

*

Lời giải:

*

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Luyện tập (trang 115-116 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 35 (trang 116 SGK Toán 8 tập 2): Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác, các kích thước cho theo như hình 115. Biết chiều cao của lăng trụ là 10cm. Hãy tính thể tích của nó.

*