Giải Toán 9 bài 2: Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn giúp chúng ta học sinh tìm hiểu thêm cách giải, đối chiếu với lời giải hay thiết yếu xác cân xứng với năng lực của các bạn lớp 9.

Giải bài xích tập Toán 9 trang 11, 12 tập 2 được biên soạn tương đối đầy đủ tóm tắt lý thuyết, vấn đáp các câu hỏi phần bài bác tập cuối bài. Qua đó giúp chúng ta học sinh hoàn toàn có thể so sánh với tác dụng mình sẽ làm, củng cố, tu dưỡng và đánh giá vốn kỹ năng và kiến thức của phiên bản thân. Vậy sau đó là nội dung cụ thể giải bài tập Toán 9 bài 2 tập 2, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Toán 9 đại số bài 2


Giải Toán 9 bài xích 2: Hệ nhì phương trình bậc nhất hai ẩn

Trả lời câu hỏi Toán 9 bài 2Giải bài xích tập Toán 9 trang 11 tập 2Giải bài tập toán 9 trang 11 tập 2: Luyện tập

Lý thuyết Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn

1. định nghĩa về hệ phương trình hàng đầu hai ẩn

+ Khái niệm: Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn bao gồm dạng:

*

trong đó ax + by = c cùng a"x + b"y = c" là đông đảo phương trình số 1 hai ẩn.

+ nếu hai phương trình của hệ tất cả nghiệm thông thường thì nghiệm phổ biến ấy hotline là nghiệm của hệ phương trình (I). Trái lại, giả dụ hai phương trình không tồn tại nghiệm bình thường thì ta nói hệ (I) là vô nghiệm.

Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm của nó.

2. Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình số 1 hai ẩn

Đối với hệ phương trình (I), ta hotline (d) là mặt đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình ax + by = c và (d") là đường thẳng trình diễn tập nghiệm của phương trình a"x + b"y = c".

+ nếu (d) cắt (d") thì hệ (I) tất cả một nghiệm duy nhất.

+ trường hợp (d) tuy nhiên song với (d") thì hệ (I) vô nghiệm.

+ ví như (d) trùng với (d") thì hệ (I) có vô số nghiệm.

3. Hệ phương trình tương đương

Hai hệ phương trình được hotline là tương đương với nhau ví như chúng bao gồm cùng tập nghiệm.

Ta sử dụng kí hiệu "⇔" nhằm chỉ sự tương tự của nhì hệ phương trình.


Trả lời thắc mắc Toán 9 bài xích 2

Câu hỏi trang 8

Xét nhì phương trình bậc nhất hai ẩn 2x+y=3 và x-2y=4.

Kiểm tra rằng cặp số (x; y) = (2; -1) vừa là nghiệm của phương trình sản phẩm công nghệ nhất, vừa là nghiệm của phương trình sản phẩm hai.

+ Cặp số

*
là nghiệm của phương trình ax+by=c khi
*
thỏa mãn hệ thức
*

Lời giải chi tiết

+ gắng x=2;y=-1 vào phương trình 2x + y = 3 ta được 2.2 + (-1) = 3

*
(luôn đúng)

*
cặp số (x; y) = (2; -1) là nghiệm của phương trình 2x + y = 3

+ nắm x=2;y=-1 vào phương trình x – 2y = 4 ta được 2 – 2 .(-1) = 4

*
4=4 (luôn đúng)

*
cặp số (x; y) = (2; -1) là nghiệm của phương trình x – 2y = 4

Vậy cặp số (x; y) = (2; -1) vừa là nghiệm của phương trình trang bị nhất, vừa là nghiệm của phương trình sản phẩm công nghệ hai.

Câu hỏi trang 9

Tìm từ tương thích để điền vào nơi trống (…) trong câu sau:

Nếu điểm M thuộc con đường thẳng ax + by = c thì tọa độ (xo; yo) của điểm M là 1 trong những … của phương trình ax + by = c.

Lời giải đưa ra tiết

Nếu điểm M thuộc con đường thẳng ax + by = c thì tọa độ (xo; yo) của điểm M là một trong nghiệm của phương trình ax + by = c.

Giải bài bác tập Toán 9 trang 11 tập 2


Bài 4 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 2)

Không yêu cầu vẽ hình, hãy cho thấy thêm số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và phân tích và lý giải vì sao:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Xem gợi ý đáp án

a) Ta có:

*

Ta tất cả a = -2, a" = 3 đề xuất a ≠ a".

Do đó hai tuyến đường thẳng (d) cùng (d") cắt nhau nên hệ phương trình đang cho gồm một nghiệm duy nhất.

b) Ta có:

*

Ta bao gồm

*
với
*
cần a = a", b ≠ b".

Do đó hai đường thẳng (d) cùng (d") song song bắt buộc hệ phương trình đã mang lại vô nghiệm.

c) Ta có:

*

Ta có

*
bắt buộc a ≠ a"

Do đó hai tuyến phố thẳng (d) và (d") cắt nhau nên hệ phương trình sẽ cho gồm một nghiệm duy nhất.

d) Ta có:

*

Ta tất cả a = 3, b = -3 và a" = 3, b" = -3 đề xuất a = a", b = b".

Do đó hai tuyến đường thẳng (d) và (d") trùng nhau đề nghị hệ phương trình đã cho bao gồm vô số nghiệm.


Bài 5 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 2)

Đoán dìm số nghiệm của hệ phương trình sau bởi hình học:

a)

*

b)

*


Xem nhắc nhở đáp án

a) Ta có:

*

+) Vẽ (d): y=2x-1

Cho x = 0 ⇒ y = -1, ta được A(0; -1).

Cho

*
, ta được
*
.

Đường trực tiếp (d) là đường thẳng trải qua hai điểm A, B.

+) Vẽ (d"):

*

Cho x = 0

*
, ta được
*

Cho y = 0 ⇒ x = -1, ta được D = (-1; 0).

Đường thẳng (d") là mặt đường thẳng trải qua hai điểm C, D.

+) Quan cạnh bên hình vẽ, ta thấy hai tuyến phố thẳng cắt nhau tại điểm có tọa độ M( 1, 1).

Thay x = 1, y = 1 vào những phương trình của hệ ta được:

*

*
(luôn đúng)

Vậy hệ phương trình có một nghiệm (x; y) = (1; 1).

b) Ta có:

*

+) Vẽ (d): y=-2x+4

Cho x = 0 ⇒ y = 4, ta được A(0; 4).

Cho y = 0 ⇒ x = 2, ta được B(2; 0).

Đường trực tiếp (d) là đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

Vẽ (d"): y=x+1

Cho x = 0 ⇒ y = 1, ta được C(0; 1).

Cho y = 0 ⇒ x = -1, ta được D(-1; 0).

Đường trực tiếp (d") là đường thẳng trải qua hai điểm C, D.

Quan sát hình vẽ, ta thấy hai tuyến đường thẳng cắt nhau trên điểm có tọa độ N(1;2).

Thay x = 1, y = 2 vào các phương trình của hệ ta được:

*
(luôn đúng)

Vậy hệ phương trình có một nghiệm (x; y) = (1; 2).


Bạn Nga đã nhận được xét đúng vị hai hệ phương trình cùng vô nghiệm có nghĩa là chúng cùng gồm tập nghiệm bằng

*
(rỗng).

Bạn Phương nhân xét sai. Chẳng hạn, nhị hệ phương trình:

*

Hệ (I) với hệ (II) đều sở hữu vô số nghiệm nhưng lại tập nghiệm của hệ (I) được màn biểu diễn bởi con đường thẳng y = x, còn tập nghiệm của phương trình (II) được trình diễn bởi con đường thẳng y = -x. Hai tuyến phố thẳng này là khác biệt nên hai hệ đã xét không tương đương (vì không tồn tại cùng tập nghiệm).


a) Ta có:

+)

*

Do kia phương trình bao gồm nghiệm dạng tổng thể là:

*

+)

*

Do đó phương trình gồm nghiệm tổng quát như sau:

*

b) +) Vẽ (d): y =-2x+ 4

Cho x = 0 ⇒ y = 4 được A(0; 4).

Cho y = 0 ⇒ x = 2 được B(2; 0).

Đường trực tiếp (d) là mặt đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

+) Vẽ (d"):

*

Cho x = 0

*
ta được
*

Cho y = 0

*
, ta được
*

Đường thẳng (d") là mặt đường thẳng trải qua hai điểm M, N.

Hai đường thẳng cắt nhau trên D(3; -2).

Thay x = 3, y = -2 vào cụ thể từng phương trình ta được:

2 . 3 + (-2) = 4 cùng 3 . 3 + 2 . (-2) = 5 (thỏa mãn)

Vậy (3; -2) là nghiệm chung của những phương trình đã cho.


Bài 8 (trang 12 SGK Toán 9 Tập 2)

Cho các hệ phương trình sau:

a)

*

b)

*


a) Ta có

*

Dự đoán: Hệ có nghiệm duy nhất do một vật thị là con đường thẳng (d):x = 2 song song cùng với trục tung, còn một trang bị thị là con đường thẳng (d"):y = 2x - 3 giảm hai trục tọa độ.

+) Vẽ (d): x = 2 là đường thẳng đi qua điểm có tọa độ (2;0) và tuy vậy song cùng với trục Oy.

+) Vẽ (d" ): y =2x- 3

Cho x = 0 ⇒ y = -3 ta được A(0; -3).

Cho y = 0

*
ta được
*

Đường trực tiếp (d") là con đường thẳng trải qua hai điểm A, B.

Ta thấy hai đường thẳng giảm nhau trên N(2; 1).

Thay x = 2, y = 1 vào hệ phương trình

*
ta được

*
(luôn đúng)

Vậy hệ phương trình bao gồm nghiệm (2; 1).

b)

*

Hệ gồm nghiệm duy nhất vì chưng một vật thị là đường thẳng (d):

*
giảm hai trục tọa độ, còn một vật thị là con đường thẳng (d"):y = 2 tuy vậy song với trục hoành.

+) Vẽ

*

Cho x = 0

*
ta được
*

Cho y = 0 ⇒ x = 2 ta được B(2; 0).

Đồ thị hàm số

*
là mặt đường thẳng trải qua hai điểm A, B.

+) Vẽ y = 2 là con đường thẳng đi qua điểm tất cả tọa độ (0;2) bên trên trục tung và tuy nhiên song với trục hoành (Ox)

Ta thấy hai tuyến đường thẳng cắt nhau trên M(-4; 2).

Thay x = -4, y = 2 vào hệ phương trình

*
ta được

*
(luôn đúng)

Vậy hệ phương trình gồm nghiệm (-4; 2).


Bài 9 (trang 12 SGK Toán 9 Tập 2)

Đoán thừa nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, phân tích và lý giải vì sao:

a)

*

b)

*


Xem gợi ý đáp án

a) Ta có:

*

*

Suy ra a = -1, a" = -1; b = 2,

*
 nên a = a", b ≠ b".

Do đó hai tuyến phố thẳng (d) và (d") song song nhau đề xuất hệ đã đến vô nghiệm.

b) Ta có:

*

*

Ta có:

*
 nên a = a", b ≠b".

Do đó hai tuyến phố thẳng (d) cùng (d") song song với nhau đề xuất hệ đã mang lại vô nghiệm.


Bài 10 (trang 12 SGK Toán 9 Tập 2)

Đoán thừa nhận số nghiệm của từng hệ phương trình sau, lý giải vì sao:


a)

*

b)

*


Xem gợi ý đáp án

a. Ta có:

*

*

Suy ra

*

Do đó hai tuyến phố thẳng (d) cùng (d") trùng nhau yêu cầu hệ phương trình có vô số nghiệm.

b)Ta có:

*

*

Suy ra

*

Do đó hai tuyến đường thẳng (d) với (d") trùng nhau phải hệ phương trình có vô số nghiệm.


Bài 11 (trang 12 SGK Toán 9 Tập 2)

Nếu kiếm tìm thấy hai nghiệm biệt lập của một hệ hai phương trình số 1 hai ẩn (nghĩa là nhì nghiệm được biểu diễn bởi nhì điểm phân biệt) thì ta có thể nói rằng gì về số nghiệm của hệ phương trình đó? vày sao?


Xem nhắc nhở đáp án

Nếu một hệ phương trình hàng đầu hai ẩn có hai nghiệm phân biệt

⇒ Hệ đó bao gồm vô số nghiệm.

Xem thêm: Công Thức Tính Lãi Gộp Liên Tục, Công Thức Tính Lãi Kép Liên Tục

Vì hệ bao gồm hai nghiệm tách biệt nghĩa là hai tuyến đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của hai phương trình của hệ có hai điểm chung phân biệt, suy ra bọn chúng trùng nhau.