Giải bài tập SGK Toán 9 trang 79, 80 giúp các em học sinh lớp 9 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung thuộc chương trình Hình học 9 Chương 3.

Bạn đang xem: Toán hình lớp 9 bài 4

Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 4 Chương III Hình học 9 tập 2. Ngoài ra các em tham khảo thêm nhiều tài liệu khác tại chuyên mục Toán 9. 


Giải Toán 9 Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Giải bài tập toán 9 trang 79, 80 Tập 2Giải bài tập toán 9 trang 80 Tập 2: Luyện tập

Lý thuyết Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

1. Định nghĩa

Góc

*
có đỉnh A nằm trên đường tròn, cạnh Ax là một tia tiếp tuyến còn cạnh kia chứa dây cung AB. Ta gọi
*
là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

2. Định lí

Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn

3. Hệ quả

Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.


Giải bài tập toán 9 trang 79, 80 Tập 2

Bài 27 (trang 79 SGK Toán 9 Tập 2)

Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy điểm P khác A và B trên đường tròn. Gọi T là giao điểm của AP với tiếp tuyến tại B của đường tròn. Chứng minh


Vẽ hình minh họa:

Ta có:

*
là góc tạo bởi tiếp tuyến BT và dây cung BP chắn cung
*

*

Lại có:

*
là góc nội tiếp chắn cung
*

*
(2)

Mặt khác:

*
(3)

Từ (1), (2), (3), suy ra

*
(đpcm)


Bài 28 (trang 79 SGK Toán 9 Tập 2)

Cho hai đường tròn (O) và (O") cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O") cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P. Tia PB cắt đường tròn (O") tại Q. Chứng minh đường thẳng AQ song song với tiếp tuyến tại P của đường tròn (O).


Nối AB.

Xét đường tròn (O") ta có:

*
 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AB). (1)

Xét đường tròn (O) ta có:

*
 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung PB). (2)

Từ (1) và (2) có

*

Mà hai góc này là hai góc so le trong

*Bài 29 (trang 79 SGK Toán 9 Tập 2)

Cho hai đường tròn (O) và (O") cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến kẻ từ A đối với đường tròn (O") cắt (O) tại C và đối với đường tròn (O) cắt (O") tại D. Chứng minh

*


Xét đường tròn (O") có

*
là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung AB

Nên

*
(1)

*
(2) (góc nội tiếp chắn cung
*

Từ (1), (2) suy ra:

*

Xét đường tròn (O), ta có:

*
là góc tạo bởi một tiếp tuyến và dây cung AB

Nên

*
(3)

Lại có

*
(4) (góc nội tiếp chắn cung
*

Từ (3), (4) suy ra:

*
(**)

Hai tam giác ABD và CBA có

*
(theo (*)) và
*
(theo (**)) nên
*
suy ra
*
(hai góc tương ứng) (đpcm).Bài 30 (trang 79 SGK Toán 9 Tập 2)

Chứng minh định lí đảo của định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung , cụ thể là: Nếu góc BAx (với đỉnh A nằm trên đường tròn, một cạnh chứa dây cung AB), có số đo bằng nửa số đo của cung AB căng dây đó và cung này nằm bên trong góc đó thì cạnh Ax là một tia tiếp tuyến của đường tròn(h.29).


Chứng minh trực tiếp

Kẻ

*
tại H và cắt (O) tại C như hình vẽ.

Suy ra H là trung điểm của AB và C là điểm chính giữa cung AB.

Theo giả thiết ta có:

*

Lại có:

*
(góc ở tâm chắn cung AC).

Suy ra:

*

Ta có:

*
(tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông OAH).

*
hay
*

Vậy Ax phải là tiếp tuyến của (O) tại A.


Giải bài tập toán 9 trang 80 Tập 2: Luyện tập

Bài 31 (trang 80 SGK Toán 9 Tập 2)

Cho đường tròn (O; R) và dây cung BC = R. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B, C cắt nhau ở A. Tính:

*


Tam giác BOC có BC = OB = OC = R

Suy ra tam giác BOC là tam giác đều.

Xét (O) ta có:

*
là góc tạo bởi tia tiếp tuyến BA và dây cung BC của (O).

Ta có: sđ

*
(góc ở tâm chắn
*
) và
*
(góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn
*
).

Vì AB,AC là các tiếp tuyến của đường tròn (O) nên

*

Xét tứ giác OBAC có

*

Suy ra

*

*
.Bài 32 (trang 80 SGK Toán 9 Tập 2)

Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Một tiếp tuyến của đường tròn tại P cắt đường thẳng AB tại T (điểm B nằm giữa O và T). Chứng minh:

*


Vẽ hình minh họa

Ta có

*
 là góc tạo bởi tiếp tuyến PT và dây cung PB của đường tròn (O) nên
*
(cung nhỏ
*
)(1)

Lại có:

*
(góc ở tâm chắn cung
*
). (2)

Từ (1) và (2) suy ra

*

Trong tam giác vuông TPO (

*
 vì TP là tiếp tuyến) ta có
*

hay

*


Bài 33 (trang 80 SGK Toán 9 Tập 2)

Cho A, B, C là ba điểm trên một đường tròn, At là tiếp tuyến của đường tròn tại A. Đường thẳng song song với At cắt AB tại M và cắt AC tại N. Chứng minh AB.AM = AC.AN.


Vẽ hình

Xét đường tròn (O) ta có:

*
là góc nội tiếp chắn cung AB

*
là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB.

*
. (1)

Lại có vì MN//At nên

*
 (so le trong) (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

*
 (3)

Xét hai tam giác AMN và ACB ta có:

*
chung

*
, (theo (3))

Vậy ∆AMN đồng dạng ∆ACB, (g-g)

*
(các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)

⇒ AB. AM = AC . AN (đpcm).


Bài 34 (trang 80 SGK Toán 9 Tập 2)

Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB.

Chứng minh MT2 = MA.MB.


Vẽ hình

Xét hai tam giác BMT và TMA, chúng có:

*
chung

*
(góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến cùng chắn cung nhỏ
*

⇒ ∆BMT đồng dạng ∆TMA , (g-g).

*
(các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ).

hay

*
 (đpcm).


Bài 35 (trang 80 SGK Toán 9 Tập 2)

Trên bờ biển có một ngọn hải đăng cao 40m. Với khoảng cách bao nhiêu kilomet thì người quan sát trên tàu bắt đầu trông thấy ngọn đèn này, biết rằng mắt người quan sát ở độ cao 10m so với mực nước biển và bán kính Trái Đất gần bằng 6400km (h.30)?

Hướng dẫn: Áp dụng kết quả của bài tập 34.


Áp dụng kết quả bài 34 ta có:

+ MT2 = MA.MB

MA = 40m = 0,04km ;

MB = MA + AB = MA + 2R = 12800,04 km.

⇒ MT ≈ 22,63 km

+ M’T2 = M’A’.M’B’

M’A’ = 10m = 0,01km ;

M’B’ = M’A’ + A’B’ = M’A’ + 2R = 12800,01 km

⇒ M’T ≈ 11,31 km

⇒ MM’ = MT + M’T = 33,94 ≈ 34 km .

Xem thêm: Các Ngành Hot Và Xu Hướng Nghề Nghiệp Trong 5 Năm Tới 2017, Top 5 Các Ngành Nghề Hot Nhất Trong 5 Năm Tới

Vậy khi cách ngọn hải đăng khoảng 34km thì người thủy thủ bắt đầu trông thấy ngọn hải đăng.Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
Toán 9 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Hình học - Chương 2: Đường tròn Toán 9 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Đại số - Chương 4: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn Hình học - Chương 3: Góc với đường tròn