Tổng hợp cỗ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết. Cung ứng các em ôn luyện giải đề đạt công dụng nhất, sẵn sàng tốt đến kỳ thi quan trọng đặc biệt sắp tới.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 kỳ 1


Nội dung bài bác viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học kì 1 sắp đến tới, yêu cầu tìm kiếm nguồn tư liệu ôn thi chính thống tất cả lời giải cụ thể của các em học sinh là cực kì lớn. Thấu hiểu điều đó, cửa hàng chúng tôi đã dày công học hỏi Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được đánh giá có cấu tạo chung của đề thi cuối kì trên đất nước hình chữ s , cung cấp các em làm cho quen với kết cấu đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kiến thức và kỹ năng thường xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi và quan sát đề tại đây.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong số số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: nhì mươi cha triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) cực hiếm của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kg ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt có những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD và BC. B. B. Cha và BC; DB cùng DC. C. C. AB và AD; BD cùng BC; DA cùng DC. D. D. AB cùng AD; DA và DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện nay, tuổi của bà bầu và tuổi của con cộng lại là 45 tuổi. Người mẹ hơn bé 29 tuổi.

a. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

b. Từ thời điểm cách đây 2 năm, con bao nhiêu tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) tìm kiếm số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau mà số kia vừa chia hết mang đến 2 và vừa chia hết mang lại 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của bé là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà bầu là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của con cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Nhỏ 8 tuổi ; mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số cơ mà vừa chia hết mang đến 2 vừa phân chia hết mang đến 5 bao gồm tận thuộc là chữ số 0. Mà lại số lớn nhất ấy bao gồm 4 chữ số khác biệt nên số kia là: 9870

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) quý hiếm của chữ số 8 trong những 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính vừa đủ cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào chỗ chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào vị trí chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn trực tiếp BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và .......

b. Đoạn thẳng BC tuy nhiên song cùng với đoạn trực tiếp ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đối chọi vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính quý giá biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài với chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn nữa chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích s mảnh khu đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì một năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS để tính đúng và gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tư trăm linh nhì nghìn tứ trăm nhì mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) cực hiếm của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu lúc m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số tương thích để viết vào chỗ chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của cha số tự nhiên tiếp tục là 333. Số lớn số 1 trong cha số kia là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính quý hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất bao gồm chiều nhiều năm 112cm, chiều rộng lớn 80cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được ít hơn số thóc thửa sản phẩm hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học kỳ một năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi lời giải đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Từ bỏ luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính đặt và triển khai đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, công dụng đúngkhông cho điểm. Còn nếu như không viết công dụng theo sản phẩm ngang, mỗi phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Từng phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích s ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa với phép toán hoặc công dụng phép tính saithì ko được điểm. HS thiếu hụt hoặc sai tên đơn vị toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- tìm kiếm đúng nhì lần số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tìm kiếm đúng số thóc sinh hoạt thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- tra cứu đúng số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa với phép toán hoặc hiệu quả phép tính saithì ko được điểm. (Học sinh làm cho sai tự đâu thì ko chấm tiếp trường đoản cú đó)

HS thiếu thốn hoặc không nên tên đơn vị toàn hủy diệt 0,25 điểm. Ko yêu cầu học viên vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài xích làm tròn theo qui định sau:

+ 5,25 điểm làm cho tròn thành 5 điểm.

Xem thêm: Cảm Xúc Về Người Thân Yêu Của Em, Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Người Thân

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để mua về Bộ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!