Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ số hữu tỉ khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và thích hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 9: search x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta có thể viết số hữu tỉ
dưới những dạng sau đây

a) là tổng của nhị số hữu tỉ âm. Ví dụ như

*
.