lý thuyết hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác gồm bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là 1 hình bình hành.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài 9 hình chữ nhật

Xem cụ thể


Trả lời câu hỏi 1 bài 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1. Minh chứng rằng hình chữ nhật ABCD

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 2 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cùng với một dòng compa,

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Mang đến hình 86:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? vì sao ?b) So sánh các độ dài AM và BC.

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 4 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình 87:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? vì sao?b) Tam giác ABC là tam giác gì?..

Xem lời giải


bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Điền vào chỗ trống, hiểu được a, b là độ dài các cạnh, d là độ nhiều năm đường chéo của một hình chứ nhật

Xem giải thuật


bài xích 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng: Giao điểm nhị đường chéo cánh cuẩ hình chữ nhật là chổ chính giữa đối xứng của

Xem giải mã


bài 60 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Tính độ dài đường trung đường ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bởi 7cm và 24cm.

Xem lời giải


bài xích 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC, mặt đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là vấn đề đối xứng cùng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? vị sao ?

Xem giải mã


bài bác 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Những câu sau đúng tốt sai ?

Xem giải thuật


bài xích 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 63 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tìm kiếm x trên hình 90.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Của Bà Nguyễn Phương Hằng Khiến Dân Mạng Khoái Chí

Xem giải mã


bài 64 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Những tia phân giác của các góc A, B, C, D

Xem giải mã


bài xích 65 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau. Gọi

Xem giải thuật


bài bác 66 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 66 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Một đội nhóm công nhân vẫn trồng cây trên đoạn đường AB.

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.