Dòng năng lượng điện trong hóa học điện phân là loài kiến thức đặc trưng nhất của chương dòng điện vào các môi trường xung quanh và quan trọng đặc biệt hơn độc giả hãy để ý đến cách làm định mức sử dụng Fa- ra- đây nhé. Thử chất vấn kiến thức của bản thân bằng đề thi trắc nghiêm khả quan này nha.
Bạn đang xem: Trắc nghiệm dòng điện trong chất điện phân

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DÒNG ĐIỆN trong CHẤT ĐIỆN PHÂN

 

Đề 1:

Câu hỏi 1: Một bình điện phân đựng dung dịch bội bạc nitrat tất cả anôt bằng bạc, cường độ mẫu điện chạy qua bình điện phân là 5A. Lượng bạc bẽo bám vào rất âm của bình năng lượng điện phân trong 2 tiếng là bao nhiêu, biết bội bạc có A = 108, n = 1:

A. 40,29g B. 40,29.10-3 g C. 42,9g D. 42,910-3g

Câu hỏi 2: Đơn vị của đương lượng điện hóa cùng của hằng số Farađây lần lượt là:

A. N/m; F B. N; N/m C. Kg/C; C/mol D. Kg/C; mol/C

Câu hỏi 3: Một bình điện phân cất dung dịch bội nghĩa nitrat bao gồm đương lượng năng lượng điện hóa là 1,118.10-6kg/C. Cho chiếc điện gồm điện lượng 480C trải qua thì khối lượng chất được giải phóng ra sống điện rất là:

 

*

A. 0,56364g B. 0,53664g C. 0,429g D. 0,0023.10-3g

Câu hỏi 4: Đồ thị trình diễn sự nhờ vào giữa cân nặng chất giải phóng ra ngơi nghỉ điện cực của bình

điện phân và điện lượng sở hữu qua bình. Đương lượng năng lượng điện hóa của chất điện phân vào bình này là:

A. 11,18.10-6kg/C B. 1,118.10-6kg/C

C. 1,118.10-6kg.C D.11,18.10-6kg.C

Câu hỏi 5: Bình năng lượng điện phân có anốt làm bằng kim loại của hóa học điện phân tất cả hóa trị 2. Cho dòng điện 0,2A chạy qua bình vào 16 phút 5 giây thì bao gồm 0,064g chất thoát ra ở điện cực. Kim loại dùng làm anot của bình điện phân là:

A. Niken B. Sắt C. đồng D. Kẽm

Câu hỏi 6: nhị bình điện phân mắc nối liền với nhau trong một mạch điện, bình 1 cất dung dịch CuSO4 có những điện cực bởi đồng, bình 2 đựng dung dịch AgNO3 có các điện cực bởi bạc. Trong cùng một khoảng thời hạn nếu lớp bội bạc bám vào catot của bình thứ 2 là m2 = 41,04g thì trọng lượng đồng bám vào catot của bình thứ nhất là bao nhiêu. Biết ACu = 64, nCu = 2, AAg = 108, nAg = 1:


A. 12,16g B. 6,08g C. 24, 32g D. 18,24g

Câu hỏi 7: ý muốn mạ đồng một lớp sắt có diện tích s tổng cộng 200cm2 bạn ta dùng tấm sắt có tác dụng catot của bình năng lượng điện phân đựng hỗn hợp CuSO4 với anot là một thanh đồng nguyên chất, cho mẫu điện 10A chạy qua bình trong 2 tiếng đồng hồ 40 phút 50 giây. Tìm chiều dày của lớp đồng bám trên mặt tấm sắt. Biết ACu­ = 64, n = 2, D = 8,9g/cm3

A. 1,6.10-2cm B. 1,8.10-2cm C. 2.10-2cm D. 2,2.10-2cm 

Câu hỏi 8: Một bình năng lượng điện phân đựng dung dịch muối kim loại có điện rất làm bởi chính kim loại đó. Cho dòng điện 0,25A chạy qua trong 1 giờ thấy khối lượng catot tăng xê dịch 1g. Hỏi những điện cực làm bởi gì trong số kim loại: sắt A1 = 56, n1 = 3; đồng A2 = 64, n2 = 2; tệ bạc A3 = 108, n3 = 1 và kẽm A4 = 65,5; n4 = 2

A. Fe B. đồng C. Bạc tình D. Kẽm

Câu hỏi 9: mong mạ niken cho 1 khối trụ bằng sắt có đường kính 2,5cm cao 2cm, bạn ta dùng trụ này làm catot và nhúng trong dung dịch muối niken của một bình năng lượng điện phân rồi cho loại điện 5A chạy qua trong 2 giờ, bên cạnh đó quay khối trụ nhằm niken bao phủ đều. Tính độ dày lớp niken che trên tấm fe biết niken bao gồm A = 59, n = 2, D = 8,9.103kg/m3:


A. 0,787mm B. 0,656mm C. 0,434mm D. 0,212mm

Câu hỏi 10: hiện tượng lạ cực dương tan xẩy ra khi năng lượng điện phân dung dịch:

A. Muối sắt kẽm kim loại có anốt có tác dụng bằng kim loại

B. Axit có anốt làm bằng kim loại đó 

C. Muối kim loại có anốt làm cho bằng sắt kẽm kim loại đó

D. Muối, axit, bazơ có anốt làm bởi kim loại

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

B

C

C

A

B

C

A

C

Đề 2:

Câu hỏi 11: lý do làm mở ra các hạt sở hữu điện tự do trong hóa học điện phân là do:

A. Sự tăng ánh sáng của chất điện phân

B. Sự chênh lệch điện thế giữa hai năng lượng điện cực

C. Sự phân ly của những phân tử hóa học tan vào dung môi

D. Sự điều đình electron với các điện cực

Câu hỏi 12: bởi những nguyên nhân gì mà lại độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi ánh sáng tăng?

A. Hoạt động nhiệt của các phân tử tăng làm năng lực phân ly thành ion tăng vày va chạm


B. độ nhớt của dung dịch bớt làm những ion vận động dễ dàng hơn

C. Vận động nhiệt của các phân tử sinh sống điện cực tăng lên chính vì như vậy tác dụng to gan lên dung dịch

D. Cả A cùng B

Câu hỏi 13: Một bộ nguồn tất cả 30 pin sạc mắc tất cả hổn hợp thành 3 team nối tiếp, từng nhóm gồm 10 pin sạc mắc tuy vậy song, mỗi pin có suất điện động 0,9V và điện trở trong 0,6Ω. Một bình điện phân dung dịch đồng tất cả anot bằng đồng nguyên khối có năng lượng điện trở 205Ω nối với nhị cực bộ nguồn bên trên thành mạch kín. Tính khối lượng đồng bám vào catot trong thời hạn 50 phút, biết A = 64, n = 2: 

A. 0,01g B. 0,023g C. 0,013g D. 0,018g

Câu hỏi 14: Một tấm kim loại có diện tích 120cm2 rước mạ niken được gia công catot của bình năng lượng điện phân hỗn hợp muối niken bao gồm anot làm bởi niken. Tính bề dày của lớp niken được mạ biết loại điện qua bình năng lượng điện phân gồm cường độ 0,3A chạy qua trong 5 giờ, niken bao gồm A = 58,7; n = 2; D = 8,8.103kg/m3:

A. 0,021mm B. 0,0155mm C. 0,012mm D. 0,0321

Câu hỏi 15: mẫu điện trong chất điện phân là dòng dịch rời có hướng của:


A. Các ion dương theo chiều năng lượng điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường

B. Những ion dương theo chiều năng lượng điện trường và những ion âm, electron tự do ngược chiều năng lượng điện trường

C. Những electron ngược chiều năng lượng điện trường, lỗ trống theo chiều năng lượng điện trường

D. Những ion với electron trong điện trường

Câu hỏi 16: Mạ kền cho một bề mặt kim các loại có diện tích 40cm2 bởi điện phân. Biết Ni = 58, hóa trị 2, D = 8,9.103kg/m3. Sau 30 phút bề dày của lớp kền là 0,03mm. Mẫu điện qua bình điện phân bao gồm cường độ:

 

*

A. 1,5A B. 2A C. 2,5A D. 3A

Câu hỏi 17: Một mạch năng lượng điện như hình vẽ. R = 12Ω, Đ: 6V – 9W; bình năng lượng điện phân CuSO4 gồm anot bằng Cu; ξ = 9V, r = 0,5Ω. Đèn sáng bình thường, cân nặng Cu phụ thuộc vào catot mỗi phút là bao nhiêu:

A. 25mg B. 36mg C. 40mg D. 45mg

A. 69% B. 79% C. 89% D. 99%
Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Một Số Tính Chất Của Protein Và Vật Liệu Polime

Câu hỏi 19: Điện phân hỗn hợp H2SO4 có kết quả sau cùng là H2O bị phân tích thành H2 cùng O2. Sau 32 phút thể tích khí O2 thu được là từng nào nếu cái điện tất cả cường độ 2,5A chạy qua bình, và quy trình trên có tác dụng ở đk tiêu chuẩn:

A. 112cm3 B. 224 cm3 C. 280 cm3 D. 310cm3

Câu hỏi 20: Đương lượng điện hóa là đại lượng gồm biểu thức:

A. M/Q B. A/n C. F D. 1/F

ĐÁP ÁN

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

D

C

B

A

B

C

C

C

A

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn thứ lý lớp 11 - coi ngay