... Hiền lành Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 03 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 ... Hiền Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 02 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu vấn đáp : Câu 10 11 12 ... Nho giáo D tất CÂU 2: Nối ngôn từ lịch sử sau đến ( 1,0 đ ) thời hạn Thành Ba-bi-lon thiết kế Vạn Lí trường thành sản xuất Kim từ bỏ Tháp gây ra Đền Pác-tê-nông tạo Sự kiện A Ở Ai Cập B...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 10 học kì 2 có đáp án

Bạn sẽ xem: Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10 học kì 2
*

*

... Nước ta D nam Việt Câu 23: bên Lý ra đời tồn khoảng thời gian nào? A 101
0 - 1209 B 101 0 - 1 210 C 101 0 - 1138 D 101 0 - 1225 Câu 24: Vị vua cuối công ty Lý ai? A Lý Cao Tông B Lý Chiêu Hoàng C ... Liêu, Hạ Câu 7: Lê Hoàn vào năm nào? A Năm 100 5 B Năm 100 7 C Năm 100 4 D Năm 100 6 Câu 8: Ai tín đồ huy binh đao chống quân xâm lược bên Tống vào khoảng thời gian 107 5 - 107 7? A Lê trả B Lý hay Kiệt C è ... Loàn Câu 16: nhà Tiền Lê thành lập tồn khoảng thời gian nào? A Năm 980 - 100 9 B Năm 981 - 101 0 C Năm 980 - 100 8D Năm 979 - 100 9 Câu 17: Vị vua bên Tiền Lê ai? A Lê Đại Hành B Lê Thái Tổ C Lê Thánh...
*

... Câu 1:
trình bày hiểu biết em văn hoá Đại Việt (X – XV) Câu 2: Em review công lao phong trào Tây sơn KI M TRA MỘT TIẾT Môn: lịch sử Họ Tên: Lớp: 10 A1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: Cơ ... KI M TRA MỘT TIẾT Môn: lịch sử Họ Tên: Lớp: 10 A1 ĐỀ I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: các đại lý hình thành quốc gia cổ chuyên Pa: A Đông đánh B Sa Huỳnh C Đồng Nai D Óc Eo Câu 2: nho giáo ... LUẬN(6đ) Câu 1: Em tấn công công lao tiêu giảm Vương triều Nguyễn? Câu 2: chứng minh rằng: “ Đặc trưng truyền thống yêu nước vn thời phong ki n đao binh chống giặc nước ngoài xâm” KI M TRA MỘT TIẾT...

Xem thêm: Dàn Ý So Sánh Hình Ảnh Người Phụ Nữ Trong Tự Tình Và Thương Vợ


*

... Không nên Câu
22: Năm 105 4, vua Lý Thánh Tông đổi lại thương hiệu nước thành: A Đại phái mạnh B Đại Việt C việt nam D phái mạnh Việt Câu 23: nhà Lý thành lập tồn khoảng thời hạn nào? A 101 0 - 1209 B 101 0 - 1 210 C 101 0 ... 100 5 B Năm 100 7 C Năm 100 4 D Năm 100 6 Câu 8: Ai người huy binh cách chống quân xâm lược công ty Tống vào khoảng thời gian 107 5 - 107 7? A Lê hoàn B Lý thường Kiệt C trần Hưng Đạo D Lý Công Uẩn Câu 9: trong lịch ... Xtra-bôn D Ê-xin Câu 32: Ai tác giả "Lịch sử cuộc chiến tranh Pê-lô-pô-ne"? A Hê-rô-đôt B Ta-xit C Tu-xi-đít D Xtra-bôn Câu 33: "Lịch sử Rô-ma" "Phong tục người Giec-man" sản phẩm kế hoạch sử giờ ai? A...
*