Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Trên cùng một đường dây tải điện

*

trên cùng một đường dây tải điện đi cùng một công suất điện P, hãy so sánh công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây khi dùng hiệu điện thế 35000V với khi dùng hiệu điện thế 220VÁp dụng công thức: \(P_{hp}=\dfrac{P^2\cdot R}{U^2}\)

Có \(U_1=35000V\) và \(U_2=220V\)

Do \(U\) và \(P_{hp}\) tỉ lệ nghịch nên \(U_1>U_2\)

\(\Rightarrow P_{hp1}*


Trên cùng một đường dây tải đi cùng một công suất điện xác định dưới một hiệu điện thế xác định, nếu dùng dây dẫn có đường kính tiết diện tăng 4 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?


Người ta truyền tải đi từ nhà máy điện một công suất điện P = 400.000 W bằng đường dây dẫn có điện trở tổng cộng R = 10đi xa 40km. Hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây tải điện là 20.000V. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?


Đường dây tải điện ( dây đôi ) dài 10km dùng để truyền đi một công suất là 3.10⁶ W. Biết 1km dây dẫn có điện trở là 0,2 ôm và công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây là 160kW. Tính hiệu điện thế ở hai đầu nơi truyền tải.

Người ta truyền tải một công suất điện 20kW từ nhà máy điện đến khu dân cư. Biết hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây truyền tải là  1kV

- a/ Tính điện trở của đường dây tải điện. Biết công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện là 300W

- b/ Nêu 2 biện pháp để làm giảm công suất hao phí đi 81 lần?


Người ta truyền đi một công suất điện 100 000 000W bằng một đường dây dẫn có điện trở 100 Ôm đặt vào hai đầu đoạn dây một hiệu điện thế xoay chiều 300 000V. Tìm công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn


người ta muốn tải một công suất điện 30000 W từ nhà máy thủy điện đến khu dân cư cách nhà máy 40km. Biết cứ 1km dây dấn có hiệu điện trở 0,75Ω.

a) hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 20000V. Tính công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây?

b) nếu cứ để hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện là 220V mà truyển đi công suất tỏa nhiệt trên dường dây là bao nhiêu?

 


Với cùng một công suất điện truyền đi, công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng tiết diện dây dẫn lên 4 lần đồng thời điện trở giảm 4 lần? A. Giảm 4 lần B. Tăng 3 lần C. Giảm 16 lần D. Tăng 9 lần.


Một+máy+biến+thế+có+hiệu+điện+thế+ở+cuộn+sơ+cấp+là+5000+V,+cuộn+thứ+cấp+là+500+kV.+Điện+trở+dây+là 110ôm.+Tính+công+suất+hao+phí+tỏa+nhiệt+trên+đường+biết+công+suất+tải...">


Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cán Bộ Quản Lý Tiểu Học Violet

Giúp mình đi!!!Cảm ơn rất nhiều>

Một máy biến thế có hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp là 5000 V, cuộn thứ cấp là 500 kV. Điện trở dây là 110ôm. Tính công suất hao phí tỏa nhiệt trên đường biết công suất tải điện là 20kW


a) Dưới hiệu điện thế U1 từ nhà máy điện thì công suất hao phí trên đường dây tải điện là 4000W. Nếu tăng hiệu điện thế thêm 500V từ nhà máy điện thì công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm bớt 1440W. Tính hiệu điện thế U1.b) Ở nhà máy điện người ta dùng máy tăng thế. Biết tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lúc đầu là 1/10. Tính tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp sau khi tăng thêm 500V. (Số vòng dây và hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp không đổi)