Đipeptit là peptit được cấu tạo từ 2 α-amino axit (chỉ có một liên kết CO-NH trong công thức cấu tạo).

Bạn đang xem: Trong các chất dưới đây chất nào là đipeptit

Giải chi tiết:

Hợp hóa học là đipeptit là H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH (được kết cấu từ 2 α-amino axit là glyxin và alanin).


Cho 11,85 gam hỗn hợp kim loại X gồm Mg, Al tính năng với 200 ml hỗn hợp CuSO4 2M, sau bội nghịch ứng hoàn toàn thu được 29,65 gam hóa học rắn không tan. Phần trăm khối lượng Al trong X là


Dẫn khí co dư qua ống sứ đựng 23,2 gam bột Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho cục bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Cho các chất sau: propan, etilen, propin, benzen, toluen, stiren, phenol, vinyl axetat, anilin. Số chất công dụng được cùng với nước brom ở điều kiện thường là


Hình vẽ mô tả quy trình điều chế khí metan trong chống thí nghiệm:

Một học sinh nhờ vào thí nghiệm trên sẽ nêu ra những phát biểu sau:

(a) Khí metan dễ tan nội địa nên rất cần được thu bằng phương pháp đẩy nước.

(b) các chất rắn trong X rất có thể là CaO, NaOH, CH3COONa.

(c) Ống nghiệm đựng chất rắn lúc lắp cần phải cho miệng khá chúc xuống dưới.

(d) Khi hoàn thành thí nghiệm đề xuất tắt đèn rượu cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

Xem thêm: Why Does Ca(Oh) 2(Aq) React With Ca (Hco3) 2 And Make, Balance Chemical Equation

(e) CaO là chất bảo đảm ống thủy tinh, tránh bị rét chảy.


Hỗn vừa lòng X bao gồm glyxin, alanin cùng axit glutamic (trong kia nguyên tố oxi chiếm phần 41,45% về khối lượng). Cho m gam X chức năng với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 49,6 gam muối. Cực hiếm của m là


Nung nóng tất cả hổn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinyl axetilen cùng a mol H2 có Ni xúc tác (chỉ xẩy ra phản ứng cộng H2) nhận được 0,2 mol các thành phần hỗn hợp Y (gồm những hiđrocacbon) tất cả tỉ khối đối với H2 là 14,5. Biết 0,2 mol Y bội phản ứng về tối đa với 0,1 mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Hòa tan không còn 28,3 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al(NO3)3, MgO, Mg với Al vào dung dịch bao gồm 0,05 mol KNO3 và 0,85 mol H2SO4 (đun nóng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp Y chỉ đựng 101,85 gam muối cùng 7,84 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X tất cả NO cùng H2 có tỉ khối so với H2 bởi 7. Hỗn hợp Y tính năng tối đa với dung dịch đựng 1,85 mol KOH, rước kết tủa nung xung quanh không khí tới cân nặng không thay đổi thu được trăng tròn gam rắn. Phần trăm trọng lượng của Al bao gồm trong X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai este đồng phân buộc phải dùng 31,36 lít khí O2 (đktc), chiếm được 26,88 lít khí CO2 với 21,6 gam H2O. Nếu mang lại m gam X tính năng hết cùng với 500 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì chiếm được 32,6 gam hóa học rắn khan, trong các số đó có a mol muối hạt Y với b mol muối hạt Z (MY Z). Những thể tích khí hầu như đo ở đk tiêu chuẩn. Tỉ trọng a:b là


Xà chống hóa hoàn toàn m gam CH3CH2COOC2H5 trong dung dịch KOH (vừa đủ), nhận được dung dịch cất 16,8 gam muối. Giá trị của m là


Trong phân tử este (X) no, solo chức, mạch hở bao gồm thành phần hiđro chiếm phần 9,09% khối lượng. Số đồng phân cấu trúc của X là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam