$x^2-5 = 0 Leftrightarrow x = pm sqrt 5 in R $ $Rightarrow C = left pm sqrt 5 ight e emptyset $ (loại)

$x^2 + x-12 = 0 Leftrightarrow left
Bạn đang xem: Trong các tập hợp sau tập hợp nào khác rỗng

*

Một số em khi giải phương trình $x^2 + 2x - 1 = 0$ thấy gồm nghiệm nhưng mà quên không khám nghiệm nghiệm nguyên hay không nên sẽ nghĩ tập (B) khác rỗng và không chọn lựa được đáp án.Bạn vẫn xem: trong số tập vừa lòng sau tập thích hợp nào không giống rỗng

Một số em khác lại nghĩ lời giải D gồm hai nghiệm chưa phải hữu tỉ nên chọn lựa D là sai, cần xem xét tập hợp số nguyên là tập nhỏ của tập số hữu tỉ.

Bài tập bao gồm liên quan

Tập vừa lòng Luyện ngay

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Ký hiệu làm sao sau đây là để chỉ $6$ là số tự nhiên và thoải mái ?

Ký hiệu làm sao sau đó là để chỉ (sqrt 5 ) chưa hẳn là số hữu tỉ ?

Cho $A = left 1;2;3 ight$. Trong các xác minh sau, khẳng định nào không nên ?

Trong các mệnh đề sau, kiếm tìm mệnh đề nào không nên ?

Cho tập hợp $A = left left( x^2-1 ight)left( x^2 + m 2 ight) = 0 ight$ . Tập hòa hợp $A$ là:

Cho tập thích hợp $A = left x in R ight$ . Số thành phần của tập $A$ là:

Cho tập hòa hợp $A = x in N/x$ là ước chung của $36$ với $120 $. Các bộ phận của tập $A$ là:

Trong những tập hợp sau, tập đúng theo nào là tập trống rỗng ?

Gọi $B_n$ là tập hợp các số nguyên không âm là bội số của $n$. Sự contact giữa $m$ và $n$ làm thế nào cho $B_n subset B_m$ là:

Cho nhì tập phù hợp $X = x in N/x$ là bội số thông thường của $4$ cùng $6$.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai ?

Mệnh đề làm sao sau đây là mệnh đề sai?

Cách viết làm sao sau đấy là đúng

Số phần tử của tập (A = ( - 1)^n,n in mathbbN^* ) là:

Cho $A = left 1,2,3 ight$. Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng trong số câu sau:

Cho tập $A = left 1;2;3;4;5;6 ight$. Số các tập con khác biệt của $A$ bao gồm hai bộ phận là:

Cho tập (A) gồm những số tự nhiên có (1) chữ số. Số những tập nhỏ của $A$ tất cả hai phần tử, trong những số đó có bộ phận $0$ là:

Số các tập con $3$ thành phần có đựng $alpha ,pi $ của (C = left alpha ,eta ,xi ,pi , ho ,eta ,gamma ,sigma ,omega , au ight\) là:

Trong các tập sau, tập vừa lòng nào tất cả đúng một tập hợp bé ?

Cho tập thích hợp (A = left x^2 + 3x + 4 = 0 ight\), tóm lại nào sau đó là đúng?

Cho hai tập hòa hợp (A = left 1;2;3 ight\) và (B = left 1;2;3;4;5 ight.) Có tất cả bao nhiêu tập (X) thỏa (A subset X subset B?)
Xem thêm: Kho Bài Giảng Điện Tử E Learning, Top 5 Kho Bài Giảng E

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.