Sẽ có rất nhiều người chưa biết về amoniac. Cụ thể, amoniac là một chất hóa học được hợp thể từ nito và hydro. Do đó mà amoniac sẽ có những tính chất riêng của nó. Vậy, trong dung dịch, Amoniac là một bazo yếu là do đâu? Hãy cùng Top lời giải giải đáp câu hỏi trên nhé!

Câu hỏi: Trong dung dịch, Amoniac là một bazơ yếu là do:

A. Amoniac tan nhiều trong nước

B. Phân tử amoniac là phân tử có cực

C. Khi tan trong nước, amoniac kết hợp với nước tạo ra các ion NH4+ và OH-

D. Khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H của nước tạo ra các ion NH4+ và OH-

Trả lời

Đáp án đúng: D. Khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H của nước tạo ra các ion NH4+ và OH-

Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H của nước tạo ra các ion NH4+ và OH-

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án D


Amoniac là chất khí không màu, có mùi khai và sốc, nhẹ hơn không khí nên người ta thu khí NH3 bằng phương pháp đẩy không khí (úp ngược bình). Tan rất nhiều trong nước tạo thành dung dịch NH không thu bằng phương pháp dời chỗ của nước.

Bạn đang xem: Trong dung dịch nh3 là một bazơ yếu vì

Amoniac có tính bazơ yếu, điều này được thể hiện trong tính chất hóa học của bazo:

Amoniac do tính bazơ nên dung dịch amoniac làm cho quỳ tím hóa xanh còn dung dịch phenolphlatein từ màu chuyển thành hồng.

Do đó để phát hiện amoniac, người ta dùng quỳ tím ẩm để nhận biết.

Nguyên nhân: do cặp e chưa tham gia liên kết ở nguyên tử N

Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

+ Amoniac phản ứng với nước

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H của nước tạo ra các ion NH4+ và OH-

+ Amoniac phản ứng với Axit → Muối Amoni

Thí dụ:

NH3 (khí) + HCl (khí) → NH4Cl (khói trắng)

NH3 + H2SO4 → NH4HSO4

+ Amoniac tác dụng với dung dịch muối của các kim loại mà hidroxit không tan → bazơ và muối

NH3 + Muối (dung dịch) → Bazơ + Muối mới

2NH3+ MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

*

Với cùng nồng độ thì OH− do NH3 tạo thành nhỏ hơn nhiều so với NaOH, NH3 bị bazơ đẩy ra khỏi dung dịch muối ⇒ NH3 là một bazơ yếu.

Vậy, Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H của nước tạo ra các ion NH4+ và OH-

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về HN3

Câu 1: Tính bazơ của NH3 do

A. Trên N còn cặp e tự do.

B. Phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực.

C. NH3 tan được nhiều trong nước.

D. NH3 tác dụng với nước tạo NH4OH.

Đáp án: A

Câu 2: Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã

A. Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

B. Cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng.

C. nén và làm lạnh hỗn hợp để hòa lỏng NH3.

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc.

Đáp án: C

Câu 3: Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước?

A. P2O5. 

B. H2SO4 đặc. 

C. CuO bột. 

D. NaOH rắn.

Xem thêm: Ăn Trứng Gà Sống Có Tốt Không? Mẹo Để Giảm Rủi Ro Khi Ăn Trứng Sống

Đáp án:D

Câu 4: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trồ là chất oxi hóa?

A. 2NH3 + H2O2 +MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

D. 2HN3 + 2 Na → 2NaNH2 + H2

Đáp án: D

Câu 5: Muối được làm bột nở trong thực phẩm là

A. (NH4)2CO3. 

B. Na2CO3. 

C. NH4HSO3. 

D. NH4Cl.

Đáp án: C

------------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn tìm hiểu về nguyên nhân tại sao trong dung dịch amoniac là một bazo yếu. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.