- Độ dài trình diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ thành phần xích mang lại trước: Mỗi mắt xích ứng cùng với (10N o ) 2 đôi mắt xích ứng với (20N)


*
*
*
*
*
*
*
*

Trường hợp nào tiếp sau đây cho ta biết khi chịu chức năng của lực đồ gia dụng vừa bị biến dạng vừa bị thay đổi chuyển động.

Bạn đang xem: Trong hình vẽ dưới đây đặc điểm của lực là


Vật (1) với (2) đang hoạt động với các vận tốc (v_1) và (v_2) thì chịu những lực chức năng như hình vẽ.


*

Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào địa điểm trống mang lại đúng ý nghĩa sâu sắc vật lí:

.... là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của đưa động.


Dùng nhiều từ thích hợp nhất nhằm điền vào chỗ trống:

Lực là nguyên nhân làm ... Vận tốc của chuyển động.


Trên hình mẫu vẽ là lực tác dụng lên bố vật theo và một tỉ lệ xích như nhau. Trong những sắp xếp theo thứ tự bớt dần của lực sau đây, bố trí nào là đúng?


*

Một vật đang hoạt động thẳng với tốc độ (v). Mong vật hoạt động theo phương cũ và vận động nhanh lên thì ta phải tính năng một lực như thế nào vào vật? hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Hình Học 10 Chương 1 0 Chương 1, 10 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1: Vectơ Có Đáp Án


Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa mang đến trường phù hợp kéo gàu nước từ dưới giếng lên.) hãy lựa chọn phát biểu chưa thiết yếu xác


*

*

Khi ném một trái bóng lên cao (bỏ qua phần đông ma sát), hình mẫu vẽ nào sau đây miêu tả đúng những lực chức năng lên trái bóng.