Hướng dẫn : tiếp tế PVC là chất dẻo, là poli vinyl clorua => không hẳn ứng dụng của glucozo


Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete với axit fomic. Số chất chức năng được cùng với Cu(OH)2 là:


Thủy phân trọn vẹn 62,5 gam hỗn hợp saccarozo 17,1% trong môi trường xung quanh axit ta thu được hỗn hợp X. Mang đến AgNO3/NH3 vào hỗn hợp X và đun vơi thu được cân nặng bạc là bao nhiêu?


Trong những chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa tung được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:


Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic cùng cho toàn bộ khí CO2 sinh ra chiếu vào dung dịch NaOH dư được 318 gam muối. Năng suất phản ứng lên men là.

Bạn đang xem: Ứng dụng nào sau đây không phải của glucozơ


Cho những phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đối chọi chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) vào hợp chất hữu cơ tuyệt nhất thiết phải có cacbon với hiđro.

(c) gần như hợp hóa học hữu cơ tất cả thành phần nguyên tố kiểu như nhau, yếu tắc phân tử hơn yếu nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) dung dịch glucozơ bị khử do AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.

(e) Saccarozơ chỉ có cấu trúc mạch vòng.

Số câu phát biểu đúng là:


Xenlulozơ điaxetat (X) được dùng để sản xuất phim ảnh hoặc tơ axetat. Công thức dễ dàng nhất (công thức thực nghiệm) của X là:


Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất đều sở hữu phản ứng tráng gương cùng phản ứng khử Cu(OH)2/OH- thành Cu2O là.


Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với năng suất 78%. Tổng thể lượng CO2 xuất hiện được hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch Ca(OH)2 chiếm được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ hỗn hợp X thêm được 100 gam kết tủa. Tính trọng lượng tinh bột sẽ sử dụng?


Đốt cháy hoàn toàn 10,26 gam một cacbohiđrat X nhận được 8,064 lít CO2(ở đktc) với 5,94 gam H2O. X tất cả M


Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) toàn bộ các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân.

(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột chiếm được glucozơ.

(c) Glucozơ, fructozơ cùng mantozơ đều phải có phản ứng tráng bạc.

Xem thêm: Gương Tiêu Biểu Trong Xây Dựng, Giữ Gìn, Phát Huy Giá Trị Truyền Thống Của Llvt Thủ Đô Hà Nội

(d) Glucozơ làm mất đi màu nước brom.

Số phát biểu đúng là:


Khi đốt cháy một cacbohiđrat X được mH2O : mCO 2= 33:88 . Cách làm phân tử của X là:


Một đoạn mạch xenlulozơ có trọng lượng là 48,6 mg. Số đôi mắt xích glucozơ (C6H10O5) có trong đoạn mạch kia là:


Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X có saccarozơ và mantozơ thu được tất cả hổn hợp Y. Biết rằng hỗn vừa lòng Y làm phản ứng đầy đủ 0,015 mol Br2. Nếu đem dung dịch cất 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X mang lại phản ứng lượng dư AgNO3/NH3thì khối lượng Ag tạo thành là:


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam