Cấu trúc Used khổng lồ được áp dụng khá phổ cập trong giờ đồng hồ Anh. đa số chúng ta thấy sự lộ diện của đuôi "ed" thường đoán nhiều từ này ở trong thì vượt khứ, để tìm hiểu kĩ hơn, hãy xem ngay tại nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Use to và used to


*

I. DỊCH NGHĨA, KHÁI NIỆM USED TO

1. Use lớn là gì?

Use lớn nếu được sử dụng riêng lẻ sẽ có nghĩa là: Từng, đã từng.

Used to là cấu trúc ngữ pháp giờ Anh được sử dụng để nói tới một sự kiện đã xẩy ra trong quá khứ nhưng mà không xẩy ra trong lúc này nữa. Hoặc vấn đề sử dụng cấu tạo use to lớn để nhấn mạnh vấn đề sự khác biệt giữa lúc này và vượt khứ.

Ví dụ: I used to lớn live in Ha Noi. (Tôi đã từng sống nghỉ ngơi Ha Noi – nhưng lại hiện tại đã không còn nữa).

I didn’t used lớn stay up late when I was a student (Tôi không từng thức khuya lúc tôi còn là sinh viên – tiếng đã bỏ thói thân quen đó).

> Tham khảo: Cấu trúc would rather

*

2. Cấu tạo Used to

Khẳng định: S + used lớn + V

Ví dụ:I used to read khổng lồ the book. (Ngày trước tôi thường phát âm sách.)We used to go to lớn school together. (Ngày trước cửa hàng chúng tôi thường đến lớp cùng nhau.)

Phủ định: S + did not + use to lớn + V

Ví dụ:I didn"t use to read to lớn the book. (Ngày trước tôi thường xuyên không hiểu sách.)We did not use to go lớn school together. (Ngày trước công ty chúng tôi thường không đi học cùng nhau.)

Nghi vấn: Did + S + use to lớn + V..?

Ví dụ:Did you use to read to the book? (Ngày trước các bạn có hay đoch sách không?)Did you use to go to school together? (Ngày trước chúng ta có thường tới trường cùng nhau không?)

Nếu bạn có nhu cầu nhận tứ vấn tham gia các khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và giáo trình từ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, cân xứng với từng trình độ của học tập viên. Các bạn Hãy đk ngay trên Đây nhé!

II. CÁCH SỬ DỤNG USED TO

1. Để chỉ kinh nghiệm trong vượt khứ

Used lớn được áp dụng để chỉ kiến thức trong quá khứ cùng không được gia hạn trong hiện tại.

Ví dụ:

- We used to live in bầu Binh when I as a child.

- I used lớn walk to lớn work when I was younger. 

2. Tình trạng / tinh thần trong thừa khứ

Used khổng lồ được dùng để làm thể hiện triệu chứng trong thừa khứ (thường cần sử dụng ở quá khứ đơn) nhưng không còn tồn trên nữa được thể hiện bởi những rượu cồn từ biểu lộ trạng thái sau: Have, believe, know với like.

Ví dụ:

- I used to lượt thích The Men but now I never listen khổng lồ them.

- She used to have long hair but nowadays this hair is very short.

Dạng câu hỏi của Used to: Did(n"t) + subject + use to

Ví dụ:

Did she use lớn work in the office very late at night?

3. Dạng thắc mắc của Used to: Did(n’t) + subject + use to

VD: used to, be used to cùng get used to

Did he use to work in the office very late at night?

4. Dạng che định của Used to: Subject + didn’t + use to

VD: used to, be used to cùng get used to

– We didn’t use to be vegetarians.

– We didn’t use khổng lồ get up early when we were children.

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ BE USED to lớn VÀ GET USED TO

Cấu trúc Be used to, Used to lớn V, Get used to trong tiếng Anh có kết cấu khá như thể nhau nên thường bị nhầm lẫn khi làm những bài tập ngữ pháp. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp đỡ bạn dễ dàng phân biệt 3 cấu trúc trên.

> bí quyết phát âm đuôi ed chuẩn như người bạn dạng ngữ

1. Cấu tạo BE USED to (Đã quen với)

- Cấu trúc: To be + V-ing/ Noun

Be used khổng lồ + các danh từ hoặc ving (trong kết cấu này, used là một trong những tính từ cùng to là một trong những giới từ)

- cách dùng

+ Để biểu đạt ý nghĩa rằng bạn đã từng làm 1 việc gì đó nhiều lần, đã siêu có kinh nghiệm với việc này rồi và không còn lạ lẫm hoặc gặp khó khăn với việc này nữa.

Ví dụ:

- I am used khổng lồ getting up lately in the morning.

- She didn"t complain about the noise nextdoor. She was used lớn it.

+ Nghĩa trái lại của be used khổng lồ la be NOT used to: xa lạ với, không quen với

Ví dụ:

I am not used to the new system in the factory yet.

2. Cấu tạo to GET USED TO (Dần thân quen với)

- Cấu trúc

to get used to + V-ing/ noun

- giải pháp dùng

Được áp dụng để nhấn mạnh nội dung của kết cấu này là việc dần quen với 1 vấn đề/sự bài toán nào đó

Ví dụ:

He got used to lớn American food

I got used to getting up early in the morning. 

He is used lớn swimming every day

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

1. Hoàn thành các câu dưới đây.

Bài tập

1. Liz .... A motorbike,but last year she sold it & bought a car.

2. We came khổng lồ live in London a few years ago. We .... In Leeds.

3. I rarely eat ice-cream now, but I .... It when I was a child.

4. Jim .... My best friend, but we aren"t good friend any longer.

5. It only takes me about 40 minutes to lớn get khổng lồ work now that the new roadis open. It .... More than an hour.

6. There .... A hotel near the airport, but it closed a long time ago.

7. When you lived in New York, .... To lớn the theatre very often?

Đáp án
 

1. Used khổng lồ have

2. Used lớn live

3. Used to lớn eat

4. Used to lớn be

5. Used to take

6. Used khổng lồ be

7. Used khổng lồ use to go

2. Hoàn thành các câu sau

Câu hỏi

1. European drivers find it difficult khổng lồ _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) lớn school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vì things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going to lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went khổng lồ live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very xuất hiện minded person.

Đáp án
 

1. get used khổng lồ driving.

2: used khổng lồ go.

3: am still not used to.

4: used to lớn live.

5: am used lớn finishing.

 

6: never get used to.

7: used to lớn smoke.

8: never used khổng lồ go.

9: am used lớn driving.

10: got used to living.

3. Chọn đáp án đúng

Câu hỏi

1 – I like it now, but I ____.

A. Didn’t use to

B. Didn’t used to

2 – I find it hard _____ to lớn the dark evenings in winter.

A. Used

B. Get used

C. To lớn get used

3 – It took me a while khổng lồ get used khổng lồ ____ on a continental keyboard.

A. Type

B. Typing

4 – I _____ to lớn being spoken to lượt thích that!

A. Am not used

B. Don’t get used

C. Used

5 – I ____ play football on Saturdays when I was at school.

A. Was used to

B. Used to

6 – Before I started cycling, I _____ go khổng lồ work by bus.

A. Used to

B. Got used to

7 – I haven’t studied for ages & I’m finding it hard khổng lồ get used khổng lồ _____ every day.

A. Study

B. Studied

C. Studying

8 – I couldn’t _____ used khổng lồ the food.

A. Because

B. Get

9 – He never _____ behave lượt thích that.

A. Used

B. Used to

10 – It’s taking me a long time to ____ speaking Norwegian.

A. Used to

B. Get used to

Đáp án

1. A

2 .C

3. B

4. A

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. B

➢  cấu trúc as long as với những kết cấu thường gặp

➢  cấu trúc Each other và những cấu tạo thường gặp

Hi vọng rằng những share trên đã giúp chúng ta thành thạo hơn trong việc thực hiện cấu trúc used to, get used to hay be used to. Đây là 1 trong những trong số cấu trúc tiếng anh được sử dụng rộng thoải mái thường ngày cũng tương tự trong những bài thi TOEIC, IELTS hiện nay tại.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 3: Chia Số Có 2 Chữ Số Cho Số Có 1 Chữ Số, Giải Bài Tập Trang 70 Sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3

Nếu các bạn có thắc mắc gì về used to, hãy để lại comment bên dưới để được cung cấp thêm nhé.Nhận tư vấn khóa học phù hợp ngay hôm nay: