tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi vật hoạt động thẳng cấp tốc dần đa số thì:

A. Vectơ tốc độ tăng dần theo thời gian.

Bạn đang xem: Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

B. Độ bự của gia tốc tăng dần dần theo thời gian

C. Vectơ tốc độ tăng dần mọi theo thời gian

D. Độ bự của tốc độ tăng dần mọi theo thời gian


*


Câu nào không đúng ?

Trong vận động thẳng cấp tốc dần đa số thì

A. Vectơ tốc độ ngược chiều với vectơ vận tốc.

B. Tốc độ tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

D. Tốc độ là đại lượng không đổi.


Câu làm sao đúng?

A. Tốc độ của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chững lại đều.

B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều phải sở hữu gia tốc phệ thì có vận tốc lớn.

C. Hoạt động thẳng biến hóa đều có tốc độ tăng, bớt đều theo thời gian.

D. Vận tốc trong vận động thẳng cấp tốc dần đều phải sở hữu phương, chiều và độ lớn không đổi.


Chỉ ra câu sai.

A. Gia tốc tức thời của hoạt động thẳng thay đổi đều tất cả độ lớn tăng hoặc bớt đều theo thời gian.

B. Tốc độ của hoạt động thẳng biến hóa đều bao gồm độ béo không đổi.

C. Vectơ vận tốc của hoạt động thẳng đổi khác đều hoàn toàn có thể cùng chiều hoặc trái chiều với vectơ vận tốc.

D. Trong vận động thẳng thay đổi đều, quãng đường đi được giữa những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.


Phát biểu nào sau đây đúng

aTrong chuyển động chậm dần đều, véctơ gia tốc luôn luôn cùng chiều cùng với véctơ vận tốc.

bChuyển rượu cồn thẳng biến đổi đều có vận tốc tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

cChuyển rượu cồn thẳng cấp tốc dần đều sở hữu quãng đường tăng đều theo thời gian.

dTrong chuyển động thẳng cấp tốc dần đều, véctơ gia tốc luôn luôn cùng chiều cùng với véctơ vận tốc 

Phát biểu nào sau đây đúng.

aLực là tại sao làm biến đổi chuyển đụng của đồ dùng hoặc khiến cho vật bị vươn lên là dạng.

bLực là nguyên nhân làm vật gửi động.

cVật luôn vận động theo vị trí hướng của lực tác dụng.

ae giúp mik cấp tốc nha :((

dNếu các lực tính năng vào vật dụng mất đi thì thứ đang chuyển động sẽ giới hạn lại. 


Lớp 10 vật dụng lý
0
0

Một ôtô đang hoạt động thẳng các với tốc độ 36km/h bỗng nhiên tăng ga hoạt động nhanh dần dần đều. Biết rằng sau khoản thời gian chạy được quãng mặt đường 625km thì ô tô đạt vận tốc54km/h.

a)Xác định tốc độ của xe 

b)Xác định thời hạn tăng tốc


Lớp 10 đồ vật lý
1
2

Một ôtô đang làm việc thẳng phần lớn với tốc độ 36km/h chợt tăng ga vận động nhanh dần đều. Biết rằng sau khi chạy được quãng mặt đường 625km thì oto đặt tốc độ 54km/h.

a) khẳng định gia tốc của xe

b) xác minh thời gian tăng tốc


Lớp 10 vật dụng lý
0
1

Một đồ đang hoạt động với gia tốc 18 km/h thì bất ngờ tăng tốc chuyển động nhanh dần những khi đi được 50 m thì vận tốc đạt 72 km/h. Tính:

a. Tốc độ của đồ dùng thu được.

b. Thời hạn đi được quãng con đường trên.


Lớp 10 thiết bị lý
1
0

Một ô tô đang vận động với tốc độ 10 m/s thì tăng tốc, hoạt động thẳng nhanh dần đều, sau 20s đạt được tốc độ 50,4 km/h.

a. Tính tốc độ và gia tốc của oto sau thời hạn 45s kể từ thời điểm ban đầu.

Xem thêm: Bài Tập Vật Lý 10 Bài 6 : Tính Tương Đối Của Chuyển Động, Just A Moment

b. Sau bao lâu, quãng lối đi được lúc ôtô đạt được gia tốc 54km/h tính từ lúc sau 20s?


Lớp 10 vật dụng lý
1
0

Một trang bị đang gửi đổng với gia tốc 36km/h thì tăng tốc , chuyển động nhanh dần đầy đủ sau 1000m thì đạt gia tốc 108km/h .tínha : tính gia tốc của vậtb : thời gian vật đi hết 100m đóc : quãng đường vật đi được vào 60s


Lớp 10 vật lý
1
0

. Một chiếc đang hoạt động với gia tốc 5m/s, thì tài xế tăng ga xe hoạt động thẳng nhanh dần đều, sau 15s xe cộ đạt vận tốc 20 m/s.

a. Tính gia tốc của xe 

b. Tính tốc độ của xe cộ sau 5s , vẽ thứ thị biểu diễn vận tốc – thời hạn của xe

c. Tính quãng đường của xe pháo sau 10 s kể từ thời điểm tăng ga 

 


Lớp 10 đồ dùng lý
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)