toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm số y 2x 1

*

*

Lời giải:

Cho $x=1$ thì $y=-2.1+1=-1$. Ta gồm điểm $A(1,-1)$

Cho $x=0$ thì $y=-2.0+1=1$. Ta gồm điểm $B(0,1)$ 

Nối $A$ cùng với $B$ ta được đths $y=-2x+1$

*

Cho hàm số: y = 2x + m -1 a) tìm kiếm m đựng đồ thị của hàm số trải qua điểm A (2;2) Vẽ vật dụng thị của hàm số với cái giá trị của m vừa tìm được b) kiếm tìm m chứa đồ thị của hàm số y = 2x + m – 1 cắt đồ thị của hàm số y = x + 1 tại điểm nằm tại trục hoành.


a vẽ vật dụng thị hàm số : y= / 2x+1/

b xác minh tọa độ giao điểm của trang bị thị hàm số nghỉ ngơi câu a với trang bị thị hầm số y= 3x-5


Cho hàm sốy=ax+b (1)

a) khẳng định a, nhằm (1) là hàm số đồng biến, nghịch biếnb) Vẽ đồ vật thị (1) trên a = 1/2 , b=2

c) tìm kiếm tọa độ giảm đồ thị câu b Vẽ vật thị y= -1/2x + 2 Hàm số y=f(x) nghịch biến


Cho hàm số: y = 2x + m -1

a) search m để đồ thị của hàm số trải qua điểm A (2;2)

Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị của m vừa tìm kiếm được

b) tra cứu m chứa đồ thị của hàm số y = 2x + m – 1 cắt đồ thị của hàm số y = x + 1 tại điểm vị trí trục hoành.

 


a. Vẽ đồi thị hàm số y= 2x +3

b. Xác định m đựng đồ thị hàm số y= 2x +3 tuy nhiên song với vật thị hàm số (y=left(m^2-2m+2 ight)x+2m-1)


Cho hàm số y=2x cùng y=-2x+3. Vẽ đồ gia dụng thị hàm số của 2 hàm số này bên trên 1 hệ trục tọa độ.Tìm tọa độ .Tìm giao điểm của 2 thứ thị và kiểm soát lại bằng phương thức đại số




Xem thêm: Ngày 19 5 Cung Gì ? Kim Ngưu Sinh Ngày 19 Tháng 5

Bài 2: : mang lại hàm số y= -2x +8a. Vẽ vật dụng thị hàm sốb. Tính góc tạo vày đồ thị hàm số cùng với trục ox?c. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đồ thị hàm số?d. Điểm A(-1; 10 ) gồm thuộc trang bị thị hàm số không?e. Tính diện tích và chu vi của hình tạo do đồ thị hàm số cùng với haitrục tọa độ?


Bài 1: mang đến hàm số y=ax^2a) khẳng định a biết đồ thị của hàm số trải qua A(3;3)b) Vẽ đồ thị hàm số vừa kiếm được ở câu ac) tìm kiếm điểm thuộc đồ thị tất cả tung độ bởi 1Bài 2: đến hai hàm số: y=x^2 (P) và y=2x (d)a) vẽ trang bị thị (P) cùng (d) của nhị hàm số trên cùng một hệ trục tọa độb) tra cứu tọa độ gioa điểm của (P) cùng (d)Bài 3: mang lại hai hàm số y= (m+1)x^2 với y= 2x-1.Tìm m biết rằng đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại điểm gồm hoành độ bằng 2