Tức là hai tuyến phố thẳng không cùng phía trong một phương diện phẳng giỏi không xuất hiện phẳng làm sao chứa hai đường thẳng đó.

*

Chẳng hạn: vào tứ diện (ABCD), có 2 cặp con đường thẳng chéo nhau là: (AB) cùng (CD, AC) và (BD).

 hsnovini.com
Bạn đang xem: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hsnovini.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng hsnovini.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Công Thức Nguyên Hàm, Bảng Công Thức Nguyên Hàm, Bảng Nguyên Hàm Các Hàm Số Thường Gặp (Đầy Đủ)

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.