Câu trên có tác dụng một câu cùng với mệnh đề dục tình bị khuyết đại từ quan tiền hệ. Vậy trường thích hợp này bạn sẽ dùng đại từ “who” giỏi “which”? Mệnh đề quan hệ được sử dụng phổ cập trong phần lớn mọi cuộc đàm thoại giờ Anh. Tuy vậy nó lại dễ gây hoảng loạn cho fan học vì không ít cách nói không giống nhau, có không ít quy tắc, tuy thế cũng rất nhiều trường đúng theo bất quy tắc. Hôm nay bài viết này đang tổng hòa hợp tất tần tật về cấu tạo mệnh đề quan hệ trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Which mệnh đề quan hệ

*
*

Mệnh đề dục tình tiếng Anh

Bài tập 1: Điền đại từ quan liêu hệ tương thích vào vị trí trống.

A castle is a place … a king or queen lives.An actress is a woman … plays in films or theatre plays.This is the girl … mother is from Canada.This is the time of the year … many people suffer from hayfever.The flowers … grow in the garden are beautiful.

Bài tập 2: xong câu sử dụng mệnh đề quan liêu hệ.

Catherine & Sue are two girls (like dancing) My sản phẩm điện thoại phone is something (be very important khổng lồ me) Antony is a friend of mine (live in Boston) West Side Story is a musical (be very famous) An airport is a place (planes land) 

Bài tập 3: Nối nhì câu mang lại sẵn thực hiện mệnh đề quan liêu hệ.

We bought a car last week. The car is blue.

=> The car 

The girl is a singer. We met her at the party. => The girl The bananas are on the table. George bought them.=> The bananas We watched a film last night. It was really scary.=> The film I have to lớn learn new words. They are very difficult.=> The new words 

Đáp án:

Bài tập 1:

A castle is a place where a king or queen lives.An actress is a woman who plays in films or theatre plays.This is the girl whose mother is from Canada.This is the time of the year when many people suffer from hayfever.The flowers which grow in the garden are beautiful.

Bài tập 2:

Catherine and Sue are two girls who lượt thích dancing.My mobile phone is something which is very important to lớn me.Antony is a friend of mine who lives in Boston.West Side Story is a musical which is very famous.An airport is a place where planes land.

Xem thêm: Khái Niệm, Đặc Điểm Và Các Yếu Tố Cấu Thành Quan Hệ Pháp Luật Bao Gồm

Bài tập 3:

The oto we bought last week is blue.The girl we met at the party is a singer.The bananas George bought are on the table.The film we watched last night was really scary.The new words I have lớn learn are very difficult.

Trên đây là cách dạng câu mệnh đề quan hệ tình dục và bài tập ôn luyện. Tham khảo các bí quyết học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cho tất cả những người mới bắt đầu để cải thiện hiệu quả học hành của mình. Bạn cũng có thể ghé thăm trang web của Step Up nhằm được chia sẻ những cẩm nang học tập tiếng Anh hiệu quả. Step Up chúc bạn luôn luôn học tập tốt!