Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: X mũ 2 x 0

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

câu a vì x nón 2 - 3x = 0 suy ra x nón 2 = 3x

x nón 2 - 3x = 0

x mũ 2 - x = 0 : 3

x mũ 2 - x = 0

suy ra x.x-x=0

suy ra 2x-x=0

1x =0

x =0

Vậy x=0


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

Tìm x thuộc Z làm thế nào cho :

a)3x+2 phân tách hết mang lại 2x-1

b)x2-2x+3 chia hết đến x-1

Làm hộ bản thân nhé, mình yêu cầu gấp lắm


a,x+1 phân tách hết đến 2x+3=>2(x+1)chia hết đến 2x+3=>2x+2 chia hết mang lại 2x+3=>(2x+3)-1chia hết mang lại 2x+3=>1chia hết mang lại 2x+3do x trực thuộc Z =>2x+3 trực thuộc Z=>2x+3 thuộc 1;-1=>2x trực thuộc -2;-4=>x nằm trong -1;-2 thử lại...b,2x-3 phân chia hết cho 3x+1=>3(2x-3)chia hết đến 3x+1=>6x-9chia hết đến 3x+1=>(6x+2)-11 chia hết cho 3x+1do 6x+2 phân tách hết mang đến 3x+1=>11 phân chia hết mang đến 3x+1x ở trong Z =>3x+1 thuộc Z=>3x+1 ở trong Z=>3x+1 thuộc1;-1;11;-11

k bản thân nha !
Xem thêm: Phân Biệt Ứng Động Sinh Trưởng Và Ứng Động Không Sinh Trưởng

Tìm x ở trong N

a, 38-3x phân tách hết cho x

b, 3x+7 chia hết x - 1

c, 2x+19 phân chia hết 2x +1

Minh đã gấp lắm các bạn làm cấp tốc giúp bản thân nhé


a) Để(38-3x⋮x)mà(3x⋮x)

(Rightarrow)(38⋮x)(Rightarrow)(xinƯleft(38 ight)inleft\pm1;pm2;pm9;pm38 ight\)

Vì(xinℕ)(Rightarrow)(xinleft1;2;9;38 ight\)

Vậy(xinleft1;2;9;38 ight\)

b) Ta có:(3x+7=left(3x-3 ight)+10=3.left(x-1 ight)+10)

- Để(3x+7⋮x-1)(Leftrightarrow)(3.left(x-1 ight)+10⋮x-1)mà(3.left(x-1 ight)⋮x-1)

(Rightarrow)(10⋮x-1)(Rightarrow)(x-1inƯleft(10 ight)inleft\pm1;pm2;pm5;pm10 ight\)

- Ta có bảng giá trị:

(x-1)(-1)(1)(-2)(2)(-5)(5)(-10)(10)
(x)(0)(2)(-1)(3)(-4)(6)(-9)(11)
(left(TM ight))(left(TM ight))(left(L ight))(left(TM ight))(left(L ight))(left(TM ight))(left(L ight))(left(TM ight))

( một số loại vì(xinℕ))

Vậy(xinleft;2;3;6;11 ight\)

c) Ta có:(2x+19=left(2x+1 ight)+18)

- Để(2x+19⋮2x+1)(Leftrightarrow)(left(2x+1 ight)+18⋮2x+1)mà(2x+1⋮2x+1)

(Rightarrow)(18⋮2x+1)(Rightarrow)(2x+1inƯleft(18 ight)inleft\pm1;pm2;pm3;pm6;pm9;pm18 ight\)

Vì(2x+1)là lẻ(Rightarrow)(2x+1inleft\pm1;pm3;pm9 ight\)

- Ta có bảng giá trị:

(2x+1)(-1)(1)(-3)(3)(-9)(9)
(x)(-1)(0)(-2)(1)(-5)(4)
(left(L ight))(left(TM ight))(left(L ight))(left(TM ight))(left(L ight))(left(TM ight))

( loại vì(xinℕ))