Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: X mũ 2 x 0

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa học Tự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

câu a vì x mũ 2 - 3x = 0 suy ra x mũ 2 = 3x

x mũ 2 - 3x = 0

x mũ 2 - x = 0 : 3

x mũ 2 - x = 0

suy ra x.x-x=0

suy ra 2x-x=0

1x =0

x =0

Vậy x=0


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tìm x thuộc Z sao cho :

a)3x+2 chia hết cho 2x-1

b)x2-2x+3 chia hết cho x-1

Làm hộ mình nhé, mình cần gấp lắm


a,x+1 chia hết cho 2x+3=>2(x+1)chia hết cho 2x+3=>2x+2 chia hết cho 2x+3=>(2x+3)-1chia hết cho 2x+3=>1chia hết cho 2x+3do x thuộc Z =>2x+3 thuộc Z=>2x+3 thuộc {1;-1}=>2x thuộc {-2;-4}=>x thuộc {-1;-2} Thử lại...b,2x-3 chia hết cho 3x+1=>3(2x-3)chia hết cho 3x+1=>6x-9chia hết cho 3x+1=>(6x+2)-11 chia hết cho 3x+1do 6x+2 chia hết cho 3x+1=>11 chia hết cho 3x+1x thuộc Z =>3x+1 thuộc Z=>3x+1 thuộc Z=>3x+1 thuộc{1;-1;11;-11}

k mình nha !
Xem thêm: Phân Biệt Ứng Động Sinh Trưởng Và Ứng Động Không Sinh Trưởng

Tìm x thuộc N

a, 38-3x chia hết cho x

b, 3x+7 chia hết x - 1

c, 2x+19 chia hết 2x +1

Minh đang gấp lắm các bạn làm nhanh giúp mình nhé


a) Để\(38-3x⋮x\)mà\(3x⋮x\)

\(\Rightarrow\)\(38⋮x\)\(\Rightarrow\)\(x\inƯ\left(38\right)\in\left\{\pm1;\pm2;\pm9;\pm38\right\}\)

Vì\(x\inℕ\)\(\Rightarrow\)\(x\in\left\{1;2;9;38\right\}\)

Vậy\(x\in\left\{1;2;9;38\right\}\)

b) Ta có:\(3x+7=\left(3x-3\right)+10=3.\left(x-1\right)+10\)

- Để\(3x+7⋮x-1\)\(\Leftrightarrow\)\(3.\left(x-1\right)+10⋮x-1\)mà\(3.\left(x-1\right)⋮x-1\)

\(\Rightarrow\)\(10⋮x-1\)\(\Rightarrow\)\(x-1\inƯ\left(10\right)\in\left\{\pm1;\pm2;\pm5;\pm10\right\}\)

- Ta có bảng giá trị:

\(x-1\)\(-1\)\(1\)\(-2\)\(2\)\(-5\)\(5\)\(-10\)\(10\)
\(x\)\(0\)\(2\)\(-1\)\(3\)\(-4\)\(6\)\(-9\)\(11\)
\(\left(TM\right)\)\(\left(TM\right)\)\(\left(L\right)\)\(\left(TM\right)\)\(\left(L\right)\)\(\left(TM\right)\)\(\left(L\right)\)\(\left(TM\right)\)

( Loại vì\(x\inℕ\))

Vậy\(x\in\left\{0;2;3;6;11\right\}\)

c) Ta có:\(2x+19=\left(2x+1\right)+18\)

- Để\(2x+19⋮2x+1\)\(\Leftrightarrow\)\(\left(2x+1\right)+18⋮2x+1\)mà\(2x+1⋮2x+1\)

\(\Rightarrow\)\(18⋮2x+1\)\(\Rightarrow\)\(2x+1\inƯ\left(18\right)\in\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm6;\pm9;\pm18\right\}\)

Vì\(2x+1\)là lẻ\(\Rightarrow\)\(2x+1\in\left\{\pm1;\pm3;\pm9\right\}\)

- Ta có bảng giá trị:

\(2x+1\)\(-1\)\(1\)\(-3\)\(3\)\(-9\)\(9\)
\(x\)\(-1\)\(0\)\(-2\)\(1\)\(-5\)\(4\)
\(\left(L\right)\)\(\left(TM\right)\)\(\left(L\right)\)\(\left(TM\right)\)\(\left(L\right)\)\(\left(TM\right)\)

( loại vì\(x\inℕ\))