hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử và Địa lí 7 Tin học tập 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Số oxi hoá của clo trong các hợp hóa học HCl, HClO, NaClO2, KClO3 và HClO4 lần lượt là

A

−1, +1, +2, +3, +4.

B

−1, +1, +3, +5, +6.

C −1, +1, +3, +5, +7. D −1, +1, +4, +5, +7.

Phương pháp giải:

Quy tắc khẳng định số oxi hóa:

1. Trong số đơn chất, số thoái hóa của nguyên tố bởi 0

2. Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của những nguyên tố nhân cùng với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng 0.

Bạn đang xem: Xác định số oxi hóa của kclo3

3. Trong các ion đơn nguyên tử, số thoái hóa của nguyên tố bằng điện tích của ion đó. Vào ion đa nguyên tử, tổng thể số oxi hóa của những nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng điện tích của ion.

4. Trong hầu như các thích hợp chất, số lão hóa của H bằng +1 (trừ hiđrua kim loại). Số lão hóa của O bởi -2 (trừ OF2 với peoxit).

Xem thêm: Atm Trong Hóa Học Là Gì - Điều Kiện Tiêu Chuẩn Trong Hóa Học


Lời giải chi tiết:

HCl: H+1 => Cl: -1

HClO, H+1, O-2 => Cl: +1

NaClO2, Na+1, O-2 => +1 + Cl + (-2) .2 = 0 => Cl: + 3

KClO3: K+1, O-2 => (+1) + Cl + (-2) .3 = 0 => Cl + 5

HClO4 : H+1, O-2 => (+1) + Cl + (-2) .4 = 0 => Cl + 7

Đáp án C


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - xem ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.